Hinnete eksport

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Tegu on tellitava aruandega - Valida "Hinnete eksport"; esitada tellimus. Selle valmimisel tuleb teade tellija e-postkasti.
Eks5.jpg

eKool koostab ja paneb alla laadimiseks valmis xml faili kooli kõigi õpilaste kokkuvõtvate hinnetega vastavalt faili tellimisel tehtud valikutele:

 1. Aruande tüüp: "Kõik hinded"; perioodi valikut ei ole - kõigi perioodide kõik kokkuvõtvad hinded; tundide loendur, puudumised, hilinemised üle õppeaasta;
 2. Aruande tüüp: "Kõik hinded"; periood on valitud - valitud perioodi perioodihinded (ning käitumise ja hoolususe perioodihinded); toimunu dtunnid, hilinemised, puudumised selle perioodi jooksul;
 3. Aruande tüüp: "Aastahinded"; perioodi valida ei saa - kõik kursusehinded ja aastahinded õppeaasta jooksul, tundide loendur, puudumised, hilinemised üle õppeaasta (kursuse päevikus).

Lisaks valige klassid, kelle kohta aruande koostate - paralleele eristada ei ole vajalik!

NB! Kõige tavalisem skeem võiks olla - põhikooli hinded tellitakse "Kõik hinded" + vajalik periood; gümnaasiumi kursuste hinded tellitakse "Aastahinded" valikuga.
Eks6.jpg

Praegu koostatakse aruanne 1 min ooteajaga, kui koormus kasvab, võib ka ooteaeg pikeneda.Kui fail valmis, saab administraator oma postkasti kirja.

IGA ekspordi faili tellimuse peale tekib kirje ekspordi logisse (näete seda sealsamas lehel); näha on kes, millal ja millise aruande tellis.

Kasutatavate hindetüüpide loetelu:

 • 2= (Term grade) Perioodihinne
 • 3= (Examination grade) Eksamihinne
 • 4= (Annual grade) Aastahinne ja Kursusehinne

Õpetaja poolt ainete päevikutesse lisatud käitumise ja hoolsuse hinded tulevad ekspordifaili ainult siis, kui Kooli õppimise korralduses on märgitud, et aineõpetajate käitumise hinded tulevad tunnistusele:

 • 6= (Behaviour in course (by teacher)) õpetaja lisatud käitumise aastahinne või kursusehinne
 • 7= (Diligence in course (by teacher)) õpetaja lisatud hoolsuse aastahinne või kursusehinne
 • 8= (Term behaviour grade (by teacher)) õpetaja lisatud perioodi käitumisehinne
 • 9= (Term diligence grade (by teacher)) õpetaja lisatud perioodi hoolsusehinne

Klassijuhataja poolt lisatud käitumise/hoolsuse hinnete tüübid on on:

 • 10= (Annual behaviour grade (by form master)) klassijuhataja poolt lisatud käitumise aastahinne
 • 11= (Annual diligence grade (by form master)) klassijuhataja poolt lsiatud hoolsuse aastahinne
 • 16= (Term behaviour grade (by form master)) klassijuhataja poolt lisatud käitumise perioodihinne
 • 17= (Term diligence grade (by form master)) klassijuhataja poolt lisatud hoolsuse perioodihinne


xml faili struktuur

Exp31.png

StudentData - õpilase andmete plokk

Student - õpilase isikuandmed

 • idCode - isikukood
 • firstName - eesnimi
 • lastName - perenimi
 • studentNo - õpilase number
 • classLevel - klass
 • parallelId - paralleeli tunnus
 • curriculum - õpilase õppekava

journal - päeviku (õppeaine) info

 • name - päeviku nimetus
 • course - kursuse nimetus
 • subject - aine nimetus õppekavas
 • subjectType - aine klassifikaatoris
 • lessonEventCount - sisse kantud tunde päevikus
 • absenceEventCount - puudutud tunde päevikus (sellel õpilasel)
 • lateEventCount - hilinetud tunde päevikus (sellel õpilasel)
Exp32.png

grade - hinde sündmus

 • gradeType id - hindetüüp vastavalt eKooli tüüpidele
 • gradeValue - hinde väärtus
 • comment - õpetaja kommentaar hindele
 • teacher - õpetaja
 • date - hinde kuupäev

dilBehGrade - hoolsuse ja käitumise hinded

 • dilBehTerm - perioodi nimi, milles hinne saadi
 • dibBehGradeType id - hoolsuse käitumise hinde tüüp
 • dilBehGradevalue - hoolsuse või käitumise hinde väärtus
 • dilBehComment - KH hinde kommentaar
 • dilBehTeacher - õpetaja kes hoolsuse või käitumise hinde sisestas
 • dilBehDate - hoolsuse / käitumise hinde kuupäev

councilDecision - õppenõukogu otsused

 • no - õppenõukogu otsuse number
 • eventDate - õppenõukogu otsuse kuupäev
 • content - otsuse tekst
 • type - otsuse tüüp:
  • Changed current year - käesoleva õppeaasta muutmine
  • Finished school - lõpetas kooli
  • Transferred to next year, repeat same class level - jäi klassikursust kordama