Hindepatrulli teenuse lõpetamine

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Lapsevanema õiguste lõppemine või järgmise makse ebaõnnestumine lõpetavad Hindepatrulli teenuse.
Hp5.png
Hp6.png

Teenustingimustes on kirjas, et: "eKoolil on õigus ühepoolselt ning Klienti ette teatamata lõpetada Teenuse osutamine või keelduda Teenuse pakkumise alustamisest Kliendile, kelle rahalistest vahenditest, Teenusega seotud mobiiltelefoninumbri kõnekaardi saldost või mobiilsideoperaatori lepingu tingimustest tulenevalt või muul põhjusel ei jätku vahendeid Teenuse eest tasumiseks või kui Kliendi soovil on Teenusele ligipääs keelatud või kui Kool on piiranud Kliendi ligipääsu Patrullitava andmetele." Teenuse lõpetamisel saate sõnumi:

eKool: Hindepatrull lõpetatud. Hindepatrull hindepatrull@ekool.eu 

Leping ja sms teadeta saatmine lõpetatakse järgnevalt kirjeldatud juhtudel ja viisil:

Vanem lõpetab teenuse

Lapsevanem lõpetab teenuse sellega, et lõpetab teenuse viimasele lapsele, kelle suhtes teenus tellitud oli. Hindepatrulli lehe pealkirja järele tekib punane tekst "Ei ole aktiveeritud".

Teenuse eest tasumine ebaõnnestus

Võib juhtuda, et teenus suletakse makse ebaõnnestumise tõttu. Kui makse mingil tingimusel ebaõnnestub, siis korratakse seda järgmisel päeval. Kui ka siis saadab mobiilioperaator info, et makset ei saanud teostada, teenus katkestatakse. Sel juhul saab lapsevanem nädala lõpus (reedel) teate teenuse lõpetamise kohta.

Vanema õigus näha lapse andmeid katkeb

Hindepatrulli lehel on nimekirjas lapsed, kelle jaoks on aktiivsed tellimused ja lapsed, kelle suhtes on vanemal andmete vaatamise õigused. Juhul kui aktiivsel tellimusel on lapse ja lapsevanema suhe kadunud, püsib laps nimekirjas niikaua kui tellimus on aktiivne (st et kuni eKooli reedese nädala aruandeni) ning lapsevanem näeb seni nuppu "Lõpeta tellimus". Kui lapse andmete vaatamine on lõpetatud kooli poolt, siis näeb lapsevanem vastavat infot. Lapsevanema õigused võivad lõppeda mitmel põhjusel:

  • laps lõpetab kooli, vanema õigused lõpetatakse
  • laps lahkub koolist, vanema õigused lõpetatakse
  • kool lõpetab vanema õigused lapse andmeid näha mingil muul põhjusel.

Lapsevanem saab teenuse lõpetamise kohta sms..

Teenusega seotud mobiiltelefoni numbri muutmine:

Oma Hindepatrulliga seotud mobiiltelefoni numbrit muudab lapsevanem ise ja seda järgmiste sammudega:

  • lõpetab kõik aktiivsed teenused
  • aktiveerib teenuse teisele telefoninumbrile
  • aktiveerib uuesti teenused (lapsed)

Teenusega seotud mobiiltelefoni numbri operaatori muutumine

Kui lapsevanem viib oma Hindepatrulliga seotud telefoninumbri teise mobiilsideoperaatori võrku, siis tellitud teenus katkeb ja ta peab teenuse uuesti aktiveerima. Numbrirändega seotud teade saabub eKooli kord 24 tunni jooksul, öösel ja vastavad muudatused tehakse kohe.

Lapsega seotud päevikutesse ei ole viimase 21 päeva jooksul lisatud ühtegi ainetundi

Teenus muudetakse passiivseks ning saate sellekohase sisuga SMSi. Seega ei maksa Te suvekuude eest. Teenus aktiveeritakse tunnisündmuse sisestamise hetkel.