Hinded arhiivist

From eKool wiki
Revision as of 21:43, 7 April 2011 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Lopupvk.PNG


1. üle toodi perioodi, aasta, kursuse ja eksamihinded ning lõpuhinded õpilase isikukoodiga seotuna - s.o. õpilase IK 299090909976 hinded üle õppeaastate.

2. Hinde juurde näidatav info on - aine (migratsioonitabelis seatud vastavus vana ja uue aine vahel), õpetaja (nimi), hinde väärtus (migratsioonitabeli vastavuse järgi), hinde kuupäev, hinde kommentaar, hinde tüüp.

3. hindeid näete lõpupäevikutes, mis on moodustatud vastavalt kooli seadetele: iga õppekava iga aine juurdes saate märkida, kas selles aines lisatakse õppekava hinne ja määrata õpetaja(d) kes seda lisada saavad. Nendes ainetes siis lõpupäevikud ongi ja need õpetajad + kooli juhtkond hindeid näeb. Lõpupäevikud on seotud õppekavaga ja seal neid näebki - avate õppekava ja nende ainete juures, kus lõpupäevik määratud on ikoon olemas ja päevik avatav

4. Sellel nädalal on vanad hinded kvaliteedi kontrolliks ja õpilaste kaupa detailvaates üle vaatamiseks- avate päeviku, valite klassi ja näete õpilaste nimekirja. Õpilase hinded avanevad tema nimel vajutades - ja praegu KÕIK eKoolis selles aines saadud kokkuvõtvad hinded.

Palun vaadake üle ainete kaupa hinded ning püüame üldiselt suuremad vead kätte saada. Edaspidi on sellise ülevaate jaoks olema õpilase õppekava läbimise aruanne, praegu oli kõige ülevaatlikum lõpupäeviku ajutine teises funktsioonis kasutusele võtmine - kuna esimene eesmärk on kooliastmehinded välja panna. Loomulikult peaks eriti hoolikas olema 12ndike hinnetega 10ndast ja 11ndast klassist.

Hinnete kontrollimisega võiks kiirustada, tahame lõpupäevikule kooliastmehinnete lisamise funktsiooni tagasi ja hinded tabelina kuvatavaks saada vähemalt järgmisel nädalavaehtusel.

Mis võib olla vanade hinnete vigase üle toomise põhjuseks? 1. õpilaste isikukoodide segadus - isikukoodi muudetud mingil põhjusel. 2. migratsioonitabelis olid ained seotud veaga 3. hinnete vastavus migratsioonitabelis oli veaga.