Hinde detailvaade

From eKool wiki
Revision as of 12:55, 23 October 2014 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


NB! Klassipäeviku muutmine on iga õpetaja igapäevast tööd mõjutav tegevus, seetõttu viime muudatused sisse järk-järgult, jätame aega nendega harjumiseks ning kasutame paralleelselt kahte päeviku vormi. Päevikus olev info on mõlemas vormingus sama!
Detail1.png
Detail2.png
Detail3.png
Detail4.png

Hinde detailvaade avaneb, kui hiirega klikkida ükskõik millisel päeviku ruudul - avaneb selle õpilase selle veeruga seotud detailne vaade. Kõigi detailvaadete ülesehitsu on sarnane, pildil on märgitud:

  • kerimisriba pikema, ekraanile mitte mahtuva tunnikirjelduse vaatamiseks;
  • puudumise märkimise võimalus, puudumise põhjuse saab endiselt valida kooli puudumiste nimekirjast;
  • esimese või teise hinde lisamise nupp "Lisa hinne"
  • hinde muutmise või kustutamise ikoonid.

Kontrolltöö, hindelise ülesande ja kokkuvõtvate hinnete detailvaate akendes ei ole puudumise märkimist.
Puudumise märkimisel näidatakse kooli sisestatud puudumiste loetelu selles järjestuses, mis on määratud Klassifikaatorid > Puudumiste märgid aknas. Vaikimisi on alati valitud esimese põhjuseta puudumise põhjus. Nimekirja viimane elemet (ei kuulu siia õpperühma) võimaldab märkida neid õpialsi, kes selles päeviksu ei peaks olema - nad ei ole klassis aga nad ei puudu ka.
Kokkuvõtvate hinnete detailvaates näidatakse hinde saava perioodi jooksvaid hindeid nagu seningi. Kui koolis on kirjeldatud keskmised hinded, siis näidatakse ka neid.
"Muud tüüpi kokkuvõtva hinde" ehk siis kõigi koolis vajalike kokkuvõtvate hindetüüpide jaoks on detailvaates kaks valikut - ka slihtsalt hinde lisamine või isesesiva töö (õpilasuurimuse, praktilise ülesnade, loovtöö) hinnete lisamine. Viimasel juhul on lisaks hindele ja hinde kommentaraile võimalik sisestada töö teema ja valida isesesiva töö liik.