Difference between revisions of "Hinde detailvaade"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "category: eKool3.0 {{panetahele|sisu= Klassipäeviku muutmine on iga õpetaja igapäevast tööd mõjutav tegevus, seetõttu viime muudatused sisse järk-järgult, jäta...")
 
 
(5 intermediate revisions by one user not shown)
Line 3: Line 3:
  
 
{{panetahele|sisu= Klassipäeviku muutmine on iga õpetaja igapäevast tööd mõjutav tegevus, seetõttu viime muudatused sisse järk-järgult, jätame aega nendega harjumiseks ning kasutame paralleelselt kahte päeviku vormi. Päevikus olev info on mõlemas vormingus sama!}}
 
{{panetahele|sisu= Klassipäeviku muutmine on iga õpetaja igapäevast tööd mõjutav tegevus, seetõttu viime muudatused sisse järk-järgult, jätame aega nendega harjumiseks ning kasutame paralleelselt kahte päeviku vormi. Päevikus olev info on mõlemas vormingus sama!}}
[[image: up1.png|600px|right]]
+
[[image: detail1.png|500px|right]]
 +
[[image: detail2.png|500px|right]]
 +
[[image: detail3.png|500px|right]]
 +
[[image: detail4.png|500px|right]]
  
Hinde detailvaade avaneb, kui hiirega klikkida ükskõik millisel päeviku ruudul - avanem selle õpilase selle veeruga seotud detailne vaade:
+
Hinde detailvaade avaneb, kui hiirega klikkida ükskõik millisel päeviku ruudul - avaneb selle õpilase selle veeruga seotud detailne vaade. Kõigi detailvaadete ülesehitsu on sarnane, pildil on märgitud:  
 +
 
 +
* kerimisriba pikema, ekraanile mitte mahtuva tunnikirjelduse vaatamiseks;
 +
* puudumise märkimise võimalus, puudumise põhjuse saab endiselt valida kooli puudumiste nimekirjast;
 +
* esimese või teise hinde lisamise nupp "Lisa hinne"
 +
* hinde muutmise või kustutamise ikoonid.
 +
 
 +
Kontrolltöö, hindelise ülesande ja kokkuvõtvate hinnete detailvaate akendes ei ole puudumise märkimist.
 +
 
 +
Tegevused hinde detailvaates on:
 +
 
 +
1. Hinde lisamine nupuga "Lisa hinne". Päevikusse lisandub uus hinne. Igale ainetunnile või kontrolltööle või kokkuvõtva hinde jaoks saab lisada kaks hinnet. Need hinded kuvatakse päevikus kaldkriipsuga eraldatult.
 +
 
 +
2. hinde muutmine vastava ikooniga hinde real:
 +
* kui muudetakse hinde väärtust (3 asemel 5) siis kuvatakse uus hinne parandatud hindena (5*)
 +
* kui muudetakse ainult kommentaari, siis hinnet parandatuks ei märgita.
 +
 
 +
3. Hinde kustutamine prügikasti ikoonil vajutades
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Puudumise märkimisel näidatakse kooli sisestatud puudumiste loetelu selles järjestuses, mis on määratud Klassifikaatorid > Puudumiste märgid aknas. Vaikimisi on alati valitud esimese põhjuseta puudumise põhjus. Nimekirja viimane elemet (ei kuulu siia õpperühma) võimaldab märkida neid õpialsi, kes selles päeviksu ei peaks olema - nad ei ole klassis aga nad ei puudu ka.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Kokkuvõtvate hinnete detailvaates näidatakse hinde saava perioodi jooksvaid hindeid nagu seningi. Kui koolis on kirjeldatud keskmised hinded, siis näidatakse ka neid.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
"Muud tüüpi kokkuvõtva hinde" ehk siis kõigi koolis vajalike kokkuvõtvate hindetüüpide jaoks on detailvaates kaks valikut - ka slihtsalt hinde lisamine või isesesiva töö (õpilasuurimuse, praktilise ülesnade, loovtöö) hinnete lisamine. Viimasel juhul on lisaks hindele ja hinde kommentaraile võimalik sisestada töö teema ja valida isesesiva töö liik.

Latest revision as of 15:14, 23 October 2014


NB! Klassipäeviku muutmine on iga õpetaja igapäevast tööd mõjutav tegevus, seetõttu viime muudatused sisse järk-järgult, jätame aega nendega harjumiseks ning kasutame paralleelselt kahte päeviku vormi. Päevikus olev info on mõlemas vormingus sama!
Detail1.png
Detail2.png
Detail3.png
Detail4.png

Hinde detailvaade avaneb, kui hiirega klikkida ükskõik millisel päeviku ruudul - avaneb selle õpilase selle veeruga seotud detailne vaade. Kõigi detailvaadete ülesehitsu on sarnane, pildil on märgitud:

  • kerimisriba pikema, ekraanile mitte mahtuva tunnikirjelduse vaatamiseks;
  • puudumise märkimise võimalus, puudumise põhjuse saab endiselt valida kooli puudumiste nimekirjast;
  • esimese või teise hinde lisamise nupp "Lisa hinne"
  • hinde muutmise või kustutamise ikoonid.

Kontrolltöö, hindelise ülesande ja kokkuvõtvate hinnete detailvaate akendes ei ole puudumise märkimist.

Tegevused hinde detailvaates on:

1. Hinde lisamine nupuga "Lisa hinne". Päevikusse lisandub uus hinne. Igale ainetunnile või kontrolltööle või kokkuvõtva hinde jaoks saab lisada kaks hinnet. Need hinded kuvatakse päevikus kaldkriipsuga eraldatult.

2. hinde muutmine vastava ikooniga hinde real:

  • kui muudetakse hinde väärtust (3 asemel 5) siis kuvatakse uus hinne parandatud hindena (5*)
  • kui muudetakse ainult kommentaari, siis hinnet parandatuks ei märgita.

3. Hinde kustutamine prügikasti ikoonil vajutades
Puudumise märkimisel näidatakse kooli sisestatud puudumiste loetelu selles järjestuses, mis on määratud Klassifikaatorid > Puudumiste märgid aknas. Vaikimisi on alati valitud esimese põhjuseta puudumise põhjus. Nimekirja viimane elemet (ei kuulu siia õpperühma) võimaldab märkida neid õpialsi, kes selles päeviksu ei peaks olema - nad ei ole klassis aga nad ei puudu ka.
Kokkuvõtvate hinnete detailvaates näidatakse hinde saava perioodi jooksvaid hindeid nagu seningi. Kui koolis on kirjeldatud keskmised hinded, siis näidatakse ka neid.
"Muud tüüpi kokkuvõtva hinde" ehk siis kõigi koolis vajalike kokkuvõtvate hindetüüpide jaoks on detailvaates kaks valikut - ka slihtsalt hinde lisamine või isesesiva töö (õpilasuurimuse, praktilise ülesnade, loovtöö) hinnete lisamine. Viimasel juhul on lisaks hindele ja hinde kommentaraile võimalik sisestada töö teema ja valida isesesiva töö liik.