Hiirega vedades paigutamine

From eKool wiki
Revision as of 20:24, 17 May 2009 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


gpUntis pakub mitut võimalust tunniplaani käsitsi muutmiseks või ka käsitsi koostamiseks. Muutmist on vaja näiteks tunniplaani mitte mahtunud tundide paigutamiseks või paigutatud tundide vahetamiseks sobivamale kohale. Need tööriistad on:

  • tunniplaani aknas hiirega tehtavad muutused,tundide lisamine (aknast <Tunnid>) ja eemaldamine;
  • Tunniplaani plaanimine (tänaseks vähe kasutatav valik);
  • Plaanimisdialoog.


Käsitsi muutmine otse tunniplaani aknas tunde ümber paigutades on kõige hõlpsam neist, ei vaja eraldi tegevuse avamist ja saab teha iga hetk, kui tekib idee muutuseks. Veel olulisem kui tundide asukoha muutmine on sobival kohal olevate tundide lukustamine muutuste suhtes – uus optimeerimine ei muuda siis nende asukohti. Iga gpUntise uus versioon lisab sellele tegevusele uusi võimalusi, seetõttu on mõne tegevuse juurde lisatud versiooni number, millest alates see kasutatav on.

Gp-Untis2007 pakkus paindlikuma Drag&Drop, täpsemad veateated, võimaluse kohe reageerida, kui eelnevalt tehtud määrangud ei luba vedamist. Nii ei olnud siiani võimalik vedada teise asukohta õppeperioodi kohta koostatud tunniplaani tunde. Nüüd küsib gpUntis sellise ürituse kohta, et kas soovid vahetada ajavahemiku “Kogu kooliaastaks” ja peale seda on Drag&Drop võimalik (Perioodide tunniplaani moodul). Iga kord, kui tunni asukoht tunniplaanis muutub, lisatakse logi faili kirje (on näha Plaanimisdialoogi aknas <Ajalugu>). Alates gpUntis2007 on võimalik selles olevaid muutusi samm-sammult tagasi võtta nii tunniplaani kui ka Plaanimisdialoogi aknas kasutades ikooni <Undo>

Tunniplaani kandmata tundide lisamine käsitsi kui ainetunde on viimasest optimeerimisest lisandunud või jäi osa tunde paigutamata, ava lisaks tunniplaanile klassi tundide aken (Tunnid > Klass)

Ainetunni tabelivaate teises veerus olev käsi näitab, et see tund on tunniplaani lisamata. Sellest märgist on võimalik kinni võtta ja tund vedada tunniplaani aknasse. Näitel on 47. tunni 2 nädalatunnist paigutamata 1.  Sel ajal, kui tundi vead, on hiire kursori juures näha tunni number, õpetaja, aine ja klass. Sobivad kohad selle tunni paigutamiseks on rohelised. Konfliktide tekkimisel kuvatakse veateade. Kui tunni defineerimisel on määratud on paaristund, siis saab seda tunniplaani paigutada ainult kui paaristundi (Tunnid > minimaalselt ja maksimaalselt paaristunde).

Tundide ümbertõstmiseks vea tunnid sobivamasse kohta. gpUntis näitab värvikoodiga, millised kohad on tunni jaoks seatud tingimusi täitvad:

  • Roosa taust: tund, mida vead, algus ja praegune asukoht
  • Sinine taust: teised sama aine tunnid selles klassis
  • Roheline taust: need kohad ajatabelis, kuhu see tund sobiks. Sobivad on need kohad, kus ei teki konflikti klasside, õpetajate vaba olemisega ning kus on täidetud ka esitatud lisatingimused (ajanõuded jms). Kui koht tundub esmapilgul olevat sobiv (nt on õpetaja ja klass vabad) aga rohelist tausta ei ilmu, võib tegu olla näiteks õpetaja sooviga saada vaba päev.
  • Tabelisse võib tekkida ka lilla taust – ei ole vaba ruumi või aine või õpetaja poolt nõutud ruumi.

Alates gpUntis2009 näidatakse ajanõuetega tekkinud konfliktide puhul tunniplaani akna alumises osas, millest konflikt on tekkinud. Kui tegu on paaristunniga (nt kunst 1a klassis), siis saab seda teise kohta paigutada ainult kui paaristundi, kui tunni defineerimisel on määratud niimoodi (Tunnid > minimaalselt ja maksimaalselt paaristunde). Kui satud konflikti, kuvab gp-Untis hoiatuse. Lisaks teatele tekkinud konfliktist ja selle põhjustajast antakse võimaluse teha muutus, näiteks vahetada tunnid omavahel.

Gp Drag1.PNG