Difference between revisions of "Hiirega vedades paigutamine"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
 
Line 1: Line 1:
 
[[category: gpuntis]]
 
[[category: gpuntis]]
  
 +
[[image:u20165.png|600px|right]]
 
gpUntis pakub mitut võimalust tunniplaani käsitsi muutmiseks või ka käsitsi koostamiseks. Muutmist on vaja näiteks tunniplaani mitte mahtunud tundide paigutamiseks või paigutatud tundide vahetamiseks sobivamale kohale. Need tööriistad on:  
 
gpUntis pakub mitut võimalust tunniplaani käsitsi muutmiseks või ka käsitsi koostamiseks. Muutmist on vaja näiteks tunniplaani mitte mahtunud tundide paigutamiseks või paigutatud tundide vahetamiseks sobivamale kohale. Need tööriistad on:  
 
* tunniplaani aknas hiirega tehtavad muutused,tundide lisamine (aknast <Tunnid>) ja eemaldamine;  
 
* tunniplaani aknas hiirega tehtavad muutused,tundide lisamine (aknast <Tunnid>) ja eemaldamine;  

Latest revision as of 17:21, 25 March 2016

U20165.png

gpUntis pakub mitut võimalust tunniplaani käsitsi muutmiseks või ka käsitsi koostamiseks. Muutmist on vaja näiteks tunniplaani mitte mahtunud tundide paigutamiseks või paigutatud tundide vahetamiseks sobivamale kohale. Need tööriistad on:

  • tunniplaani aknas hiirega tehtavad muutused,tundide lisamine (aknast <Tunnid>) ja eemaldamine;
  • Tunniplaani plaanimine (tänaseks vähe kasutatav valik);
  • Plaanimisdialoog.

Käsitsi muutmine otse tunniplaani aknas tunde hiirega ümber paigutades (vedades, drag&drop) on kõige hõlpsam neist, ei vaja eraldi tegevuse avamist ja saab teha iga hetk, kui tekib idee muutuseks. Iga gpUntise uus versioon lisab sellele tegevusele uusi võimalusi, seetõttu on lisatud versiooni number, millest alates see kasutatav on.

  • Veel olulisem kui tundide asukoha muutmine on sobival kohal olevate tundide lukustamine Gp lukusta.png muutuste suhtes – uus optimeerimine ei muuda siis nende asukohti.
  • Iga kord, kui tunni asukoht tunniplaanis muutub, lisatakse logi faili kirje (on näha Plaanimisdialoogi aknas <Ajalugu>). Gp-Untis2007 pakkus paindlikuma Drag&Drop, võimaluse tehtud muutusi samm-sammult tagasi võtta nii tunniplaani kui ka Plaanimisdialoogi aknas kasutades ikooni <Undo> Gp undo.png
  • Tunni kustutamiseks vea tund lihtsalt tunniplaani aknast välja. Tunniplaanist välja veetud tund märgitakse kohe kui tundide tabelisse kui paigutamata tund. Kui eemaldada ainult tunnile määratud ruum, siis on diagnoosi aknas näha, et tunnil toimumise koht puudub.
Gp paigutamata.png
Tunniplaani kandmata tundide lisamine käsitsi on vajalik, kui ainetunde on viimasest optimeerimisest lisandunud või jäi osa tunde paigutamata. Töö alustamiseks ava korraga tunniplaani ja klassi tundide aken (Tunnid > Klass). Ainetunni tabelivaate teises veerus olev käsi näitab, et see tund on tunniplaani lisamata. Sellest märgist on võimalik kinni võtta ja tund vedada tunniplaani aknasse. Näitel on 47. tunni 2 nädalatunnist paigutamata 1.

 Sel ajal, kui tundi vead, on hiire kursori juures näha tunni number, õpetaja, aine ja klass. Sobivad kohad selle tunni paigutamiseks on rohelised. Konfliktide tekkimisel kuvatakse veateade. Lisaks teatele tekkinud konfliktist ja selle põhjustajast antakse võimaluse teha muutus, näiteks vahetada tunnid omavahel. Tundide vahetamine toimub sama tehnikaga kui tunni asukoha vahetamine. Kui roheline taust ilmub tunni vedamise ajal juba tunniplaani paigutatud tunni lahtrile, siis tähendab see, et need tunnid on omavahel vahetatavad.

Gp Tpl5.PNG

Tundide ümbertõstmiseks vea tunnid sobivamasse kohta. gpUntis näitab värvikoodiga, millised kohad on tunni jaoks seatud tingimusi täitvad:

  • Roosa taust: tund, mida parajasti ümber paigutad, algne ja praegune asukoht
  • Sinine taust: teised sama aine tunnid selles klassis
  • Roheline taust: need kohad ajatabelis, kuhu see tund sobib. Sobivad on need kohad, kus ei teki konflikti klasside, õpetajate vaba olemisega ning kus on täidetud ka esitatud lisatingimused (ajanõuded jms). Kui koht tundub esmapilgul olevat sobiv (nt on õpetaja ja klass vabad) aga rohelist tausta ei ilmu, võib tegu olla näiteks õpetaja sooviga saada vaba päev.
  • Tabelisse võib tekkida ka lilla taust – ei ole vaba ruumi või aine või õpetaja poolt nõutud ruumi.

Alates gpUntis2008 on värvid tingimuse "tugevuse" alusel tugevama või nõrgema tooniga.

Alates gpUntis2009 näidatakse ajanõuetega tekkinud konfliktide puhul tunniplaani akna alumises osas, millest konflikt on tekkinud. Praegusel näitel on teisipäevase 8nda füüsika tunni ümber paigutamisel kolmapäeval 5ndaks tunniks konflikt nii õpetaja Newtoni kui ka 3a klassi ajamäärangutega.

Kui tunniplaanis on paaristund, siis saab seda teise kohta paigutada ainult kui paaristundi.

NB! Kui on vaja "lõhkuda" juba moodustunud paaristundi, siis vali tunniplaan <Seaded> ja sealt lehelt <Layout2> lisa linnuke paaristunde eraldi tundidena näitavale tingimusele.

Alates gpUntis2009 on tundide ümber paigutamine ja lisamine võimalik ka sellises tunniplaani vormingus, kus näidatakse korraga mitme klassi / õpetaja / aine tunde. Selline seni ainult Plaanimisdialoogis olemas olnud võimalus muudab tundidele kõige õigema koha leidmise lihtsamaks. Gp Drag1.PNG