Grupikuuluvus (sildid)

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Sildid jagunevad:

 • süsteemsed sildid - klass, paralleel, sugu (neid ei saa kustutada)
 • kooli defineeritud sildid - keelegrupp, laulukooris osalemine vms
NB! Sildid lisatakse õpilastele/õpetajale kas nende kaardilt (sugu õpilase kaardilt, klassijärk rolli määrates, paralleeli tunnus; ülejäänud <Lisa silt> lingiga) ükshaaval või grupiti <Nimekirjad> ja <Grupid> lehelt.
H323.png
 1. vali <Õppekava>; vali <Õpilased>
 2. õpilase nimel vajutades avatakse tema kaart, kus näed seotud silte. Süsteemsed on punasel taustal ja neil puudub kustutamise võimalus.

Teine võimalus:

 1. vali <Nimekirjad> ja <Grupid>
 2. avatakse loetelu, kus kooli defineeritud sildid.
 3. Igal sildil vajutades avatakse sellesse kuuluvate liikmete nimekiri.

Klassi määramine

NB! Iga õpilane kuulub igal ajahetkel ühte klassi; õpilase lisamisel seotakse temaga selle õppekava ja klassi roll, kus lisamise hetkel asutakse.

Igal isikul saab olla seotud ainult üks õpilase roll. Rolli määramisega lisandub süsteemne link <Klass>

Soo tunnuse määramine

 • vali õpilane ja vajuta tema nimel et näha isikuga seotud infot
 • vajuta ikooni <Muuda> <Isiklik info> ees
 • muuda sugu
 • Avalda muudatused: vajuta <Salvesta>. Süsteemne silt “sugu” on muudetud.
NB! Õpilase isiku andmeid saab muuta ainult siis kui õpilane ei ole seotud tegeliku kasutajaga. Kui aga vaja on muuta, tuleb see seos esmalt kustutada.

Klassi ja klassijuhataja määramine

NB! Klass on eKoolis ikka alles, kuigi veidi teistmoodi määratuna. Klassi moodustavad õpilased, kes on samas klassis ja sama paralleeli tunnusega. PANE TÄHELE: klass saab klassiks alles siis kui on määratud klassijuhataja!
 • Klassijuhataja määramisel moodustatakse ka temale klass kahe märgendi ühisosast: klass ja paralleeli tunnus.
 • Kui õpilane vahetab klassi, siis tuleb tema jaoks teha õppenõukogu otsus <Muuda praegust kuuluvust>;
 • klassijärgu muutmiseks tuleb käivitada kas üle viimise tegevused või kasutada otsust <Muuda praegust kuuluvust>.

Grupid ja sildid

Gr44.png

Lehel <Grupid> on näha kahte liiki elemente:

 • õpilase / lapsevanema / õpetaja rolli järgi moodustatud grupid. Sellised grupid leiad esimese menüüpunkti alt; seal on kirjas kõik Sinu koolis olemas olevad grupid ja igaühe kohta neist näed:
  • grupi nime, mis moodustatakse klass + paralleel + roll. Grupi nime muuta ei saa.
  • definitsiooni, ehk siis rolle, mille alusel grupp moodustatud, nt: "õpilane, 7, a" või "lapsevanem, , a". Neid tunnuseid muuta ei saa.
  • grupiga seotud teenuseid, praegu realiseeritud ainult e-posti listi olemasolu. Teenuseid saab sisse/välja lülitada <Muuda> nupuga. Edasi võib lugeda e-posti listid.
  • grupi nimekirja ehk siis hetkel sinna kuuluvaid inimesi. Siit inimesi gruppi sisse ja grupist välja arvata ei saa.
 • kooli defineeritud sildid õpilastele. Neist täpsemalt järgnevalt.

Kooli defineeritud siltide seadmine

Silt41.png

Kooli defineeritud sildid on näiteks kuuluvus keelegruppidesse või valikainete õppimine. Sildid võib määrata kas laiemalt (a-inglise, a-vene, a-saksa) või kitsamalt (a-inglise1 ja 1-inglise2). Kuna sellised määratlused muutuvad harva (näiteks a ja b võõrkeele valikud) siis saavutame väiksema töömahu õppeaasta vahetusel.

1. vali <Nimekirjad> ja <Grupid>.

2. vajuta + otsingu kõrval, kohe avatakse uue kooli defineeritud sildi nimetuse sisestamise aken

3. sisesta sildi nimi ja vajuta <Enter>

4. Nimekirja tekib uus silt , mille <Praegused liikmed> aken on tühi, vajuta nuppu <Lisa liikmeid>

5. liikmete oma kooli isikute hulgast otsimiseks kas sisesta nimi või alusta otsingut süsteemsete siltide hulgast:

  • sugu: vali kas gruppi hakkavad kuuluma poisid või tüdrukud
  • roll: vali mis rollis isikuid otsid (pane tähele - ka lapsevanematest grupi tekitamine on täitsa võimalik!)
  • Kui roll on <Õpilane> siis:
   • vali klass
   • vali paralleeli tunnus
   • tingimusele vastavate isikute loetelu saamiseks vajuta <otsi>

6. avatakse tingimustele vastavate isikute loetelu;

7. eemalda linnukesed nende eest, kes loodavasse gruppi ei sobi või kasuta <Eemalda kõik> varianti.

8. vajuta <Lisa liikmed>. Valitud isikud lisanduvad sildi liikmete nimekirja ja nende kaardile lisatakse kohe vastav silt.

Kui selle sildiga oli seotud päevik, siis lisanduvad uued liikmed kohe päevikusse. Otsingut saab korrata (näiteks lisasid 9a poisid ja nüüd lisad 9b poisid sildile “9kl poisid”)

Õpilaste välja arvamine sildist

Kasutaja defineeritud sildist saab isiku välja arvata kas:

 1. ava <Nimekirjad> ja <Grupid>
 2. otsi kooli deineeritud silti
 3. vajuta õpilase nime real kuvatud prügikastil. Õpilane eemaldatakse sildist, ta on kohe eemaldatud sellega seotud päevikutest.

Teine võimalus isikut sildist eemaldada:

 1. ava <Kooliaasta> ja <Õpilased>; otsi õpilane ja klass
 2. ava õpilase kaart
 3. näed seal (kooli defineeritud) silte
 4. vajuta sildiga seotud isikute - liikmete listis selle isiku nime taga oleval ristil. Isik kustub liikmete nimekirjast, on kohe eelmaldatud märgendiga seotud päevikutest.


Sildid õppeaasta vahetudes

I palun kasutage nii palju süsteemseid silte kui vähegi võimalik. Nii ei ole vaja silte "Ajalugu 2a" sest ajaloo päevikusse lisate eKooli sildid "2" ja "a". Muutuvad ilma kooli sekkumiseta õpilastel.

ka pole vaja "7a poisid" või "7a poiste kehaline" vaid selle asemel lisate päevikule sildid "7" ja "a" ja "mees" - samad lapsed grupis.

Miks veel hea on - niipeal kui 2a klassi tuleb juurde laps on ta grupis (sildiga pole vaja sekeldada) ja niipea kui 7a klassi tuleb juurde poiss, on ta ka kohe kehalise päevikus. Sama ku keegi ära läheb.

II siltidest pole siiski pääsu - keelerühmad ja muud õppimise grupid, mida koolil vaja läheb. Et selgem oleks, mõni näide...

2010/11 olid sildid: 7aIK1 (Lea, Mari, Kalle, Kaarel) (eKooli sisene kood 88888888) 7aIK2 (Luisa, Janno, Margus, Martin) (eKooli sisene kood 777777777) 8aIK1 (Anne, Artur, Vello, Karl) (eKooli sisene kood 99999999) 8aIK2 (Berta, Benno, Bernhard, Bruno) (eKooli sisenen kood 44444444)

Päevik on "7a inglise1 päevik" (õpilaste valiku real näha silt "7aIK1"); tegelikult tehtud valik koodiga 88888888; õpetaja Kask

         "8a inglise1 päevik" (õpilaste valiku real näha silt "8aIK1"); tegelikult tehtud valik koodiga 99999999; õpetaja Kuusk

2011/12 kloonitakse päevikud:

Päevik on "7a inglise1 päevik" (õpilaste valiku real näha silt "7aIK1"); tegelikult tehtud valik koodiga 8888888
          "8a inglise1 päevik" (õpilaste valiku real näha silt "8aIK1"); tegelikult tehtud valik koodiga 9999999

Kui nüüd võtta silt 8aIK1 (Anne, Artur, Vello, Karl) (eKooli sisene kood 99999999) ja muuta sildi nimetus "9aIK1" 7aIK1 (Lea, Mari, Kalle, Kaarel) (eKooli sisene kood 88888888) ja muuta sildi nimetus "8aIK1"

siis tegelikult päevikuga "8a IK1 päevik" seotud õpilased ei muutu, sest sidumine ei toimu mitte sildi nimetuse, vaid koodi kaudu.

SEEGA PEAB SARNAST SÜSTEEMI KASUTADES KA PÄEVIKUS NÄHA OLEVAD ÜLE KANTUD SILDID MAHA KUSTUTAMA JA UUESTI LISAMA

Kui aga kool kasutab üldisemaid silte nagu: IK1 ja IK2 kus erinevate klasside keelerühmade lapsed koos 2010/11 olid sildid: IK1 (Lea, Mari, Kalle, Kaarel) + (Anne, Artur, Vello, Karl) (eKooli sisene kood 88888888) IK2 (Luisa, Janno, Margus, Martin) + (Berta, Benno, Bernhard, Bruno) (eKooli sisene kood 777777777)


Päevik on "7a inglise1 päevik" (õpilaste valiku real näha silt "7" + "a" + "IK1"); tegelikult tehtud valik koodiga 88888888 + süsteemsete siltide koodid; õpetaja Kask

         "8a inglise1 päevik" (õpilaste valiku real näha silt "8" + "a" + "IK1"); tegelikult tehtud valik koodiga 88888888 + süsteemsete siltide koodid; õpetaja Kuusk

2011/12 kloonitakse päevikud: Päevik on "7a inglise1 päevik" (õpilaste valiku real näha silt "7" + "a" + "IK1"); tegelikult tehtud valik koodiga 88888888 + süsteemsete siltide koodid; õpetaja Kask

         "8a inglise1 päevik" (õpilaste valiku real näha silt "8" + "a" + "IK1"); tegelikult tehtud valik koodiga 88888888 + süsteemsete siltide koodid; õpetaja Kuusk

ja õpilased on kohe õiged.


Riiklik ja lihtsustatud õppekava

Küsimus: Sel aastal tegin juurde kaks õppekava- LÕK, Koduõpe ja määrasin klassid, mis sellesse kuuluvad. Sest kui ma tahan klassijuhatajat teha, siis pakub ta mulle klassinimekirja, kus on klassid 1-12 ja paralleeli tunnust, aga mul neid numbreid (1-12) ju nüüd erinevates õppekavades... või peaks siis klasside numbrid suuremaks tegema?

Vastus: jah, pead lisama paralleelid LÕK ja Koduõpe kohta. Klassifikaatorites saad kirjutada ka paralleelide nimetused ja siis need õpilastele määrata. Kui aga riikliku õppekava klassidel paralleel puuudb, siis on natuke keerulisem - peaksid kuidagi suutma eristada ka RÕK lapsi. Ütleme, et LÕK õppekavas on Sul klassid 1, 4 ja 7 (s.o. seal on õpilased). Kui nüüd määrad päevikule sildi "7" siis kogutakse kokku nii RÕK kui LÕK lapsed. Kui nad õpivad koos (muusika, kehaline vms) siis on OK, aga teistes ainetes peaksid saaam kuidagi öelda - vali 7.klassi lapsed, aga mitte need, kes LÕK on. Seega - lisa ka silt RÕK ja pane sinna kõik teised; või lisa paralleel, nt. "klass" ja siis matemaatika või emakeele jaoks lisa päevikusse sildid "7" ja "klass".