Grupid ja sildid

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Gr44.png


eKooli poolt moodustatud kontaktgrupid

 • õpilase / lapsevanema / õpetaja rolli järgi moodustatud grupid. Sellised grupid leiad esimese menüüpunkti alt; seal on kirjas kõik Sinu koolis olemas olevad grupid ja igaühe kohta neist näed:
  • grupi nime, mis moodustatakse klass + paralleel + roll. Grupi nime muuta ei saa.
  • definitsiooni, ehk siis rolle, mille alusel grupp moodustatud, nt: "õpilane, 7, a" või "lapsevanem, , a". Neid tunnuseid muuta ei saa.
  • grupiga seotud teenuseid, praegu realiseeritud ainult e-posti listi olemasolu. Teenuseid saab sisse/välja lülitada <Muuda> nupuga. Täpsemalt loe e-posti listid
  • grupi nimekirja ehk siis hetkel sinna kuuluvaid inimesi. Siit inimesi gruppi sisse ja grupist välja arvata ei saa.

Kooli defineeritud siltide seadmine

Silt41.png

Kooli defineeritud sildid on näiteks kuuluvus keelegruppidesse või valikainete õppimine. Sildid võib määrata kas laiemalt (a-inglise, a-vene, a-saksa) või kitsamalt (a-inglise1 ja 1-inglise2) Kuna sellised määratlused muutuvad harva (näiteks a ja b võõrkeele valikud) siis saavutame väiksema töömahu õppeaasta vahetusel.

1. vali <Nimekirjad> ja <Grupid> ja <Sildid>.

2. vajuta + otsingu kõrval, avatakse uue kooli defineeritud sildi nimetuse sisestamise aken

3. sisesta sildi nimi ja vajuta <Enter>. Nimekirja tekib uus silt , mille <Praegused liikmed> aken on tühi.

4. vajuta linki <Lisa liikmeid>

5. liikmete oma kooli isikute hulgast otsimiseks kas sisesta nimi või alusta otsingut süsteemsete siltide hulgast:

  • sugu: vali kas gruppi hakkavad kuuluma poisid või tüdrukud
  • roll: vali mis rollis isikuid otsid (pane tähele - ka lapsevanematest grupi tekitamine on täitsa võimalik!)
  • Kui roll on <Õpilane> siis:
Silt3.png
   • vali klass
   • vali paralleeli tunnus
   • tingimusele vastavate isikute loetelu saamiseks vajuta <otsi>

6. avatakse tingimustele vastavate isikute loetelu;

7. eemalda linnukesed nende eest, kes loodavasse gruppi ei sobi või kasuta <Eemalda kõik> varianti.

8. vajuta <Lisa liikmed>. Valitud isikud lisanduvad sildi liikmete nimekirja ja nende kaardile lisatakse kohe vastav silt.

Kui selle sildiga oli seotud päevik, siis lisanduvad uued liikmed kohe päevikusse.


Õpilaste välja arvamine sildist

Kasutaja defineeritud sildist saab isiku välja arvata kas:

 1. ava <Nimekirjad> ja <Grupid>
 2. otsi kooli defineeritud silti
 3. vajuta õpilase nime real kuvatud prügikastil. Õpilane eemaldatakse sildist, ta on kohe eemaldatud sellega seotud päevikutest.

Õpilaste sildist välja-aravmisel on abiks iga nime taga kuvatav viimase rolli klass ning õppeaasta.