GpUntise aruanded

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Aruannete kaudu saab gp-Untisest kätte info, mis tavaliselt on tunniplaanides “peidus”. Valida saab järgmiste aruannete vahel:

U14 5.png
  • koormuste statistika (klassi, õpetaja, ruumi koormused);
  • vabade tundide aruanne (klassi, õpetaja, ruumi);
  • aine tunniplaan (klasside, õpetajate, ajaliselt);
  • toimuvate tundide aruanne (õpetaja tunde aines, aine tunde õpetajal)
  • erinevad moodulid võivad lisada veel arunnete liike: eksamiplaan, asenduste aruanne...
  • alates gpUntis2008 saab välja trükkida <Hädaolukorra listi>

Osadel aruannetel saab Aasta kokkuvõtte lülitada sisse/välja <Detailid> aknast enne trükkimist. Aruannete trükkimisel on võimalik lisada oma kooli vajadustele vastavat infot kasutades akent Aruanded > Määratlused. Siin saab määrata päises ja jaluses olevat teksti ning nimede trükkimise väärtusi nii õpetaja kui ka õpilase jaoks.

Alates gpUntis2009 on aruannete loetelu kategoriseeritud ja lihtsamini kasutatav. Alates gpUntis2009 on lisaks trükkimise võimalusele igat aruannet võimalik saada Exceli tabelina (ikooni leiad akna ülaservast).


Eriolukorra list

Me kõik loodame, et seda aruannet ei lähe kunagi vaja, aga.... Aruannete menüüst on eraldi punktina see kohe leitav. Esmalt tuleb valida päev ja mitmenda tunni kohta aruannet soovitakse.
Gp aruanne4.PNG
.

Edasi antakse klasside ja õpetajate paiknemine selle tunni ajal. Gp aruanne5.PNG


Koormuste statistika

kogub statistilised andmed klasside, õpetajate, ruumide kasutusaktiivsuse kohta. Aastaste väärtuse arvutamisel võetakse arvesse pühad ja vabad päevad (määrad Baasandmed > Vaheajad).


Vabad tunnid

Aruandes näidatakse iga nädala tunni kohta siis vabad olevad klassid või õpetajad või ruumid. Kui klassi, õpetaja või ruumi lühinime ees on *, siis tähendab see, et neil ei ole sel päeval ühtegi tundi, järelikult neil on vaba päev.

U14 6.png

Aine tunniplaan

Klasside kaupa aine nädalas antavad tunnid ja millal need toimuvad ning kokku nädalatunnid. Sama õpetajale – õpetaja antavad tunnid klassiti ja millal need on.

saab hea ülevaate õpetate või klasside järgi tundide jaotusest ning samuti sellest, millised on nende tundide numbrid gpUntises. On ka kokku võetud eri ainetes ja ainerühmades planeeritud ja paigutatud tunnid. Selle aruande jaoks saab ka küsida Print > <Detailid> aasta kokkuvõtet.


Tundide aruanne

"Õpetajad / ained" koostab iga õpetaja antavate ainete loetelu; vastupidne loetelu koostatakse ainete kaupa. Alates Untis 2014 saab selles aruandes esitada ja summeerida info ka paralleelklasside kokkuvõttena, valik tuleb teha aruande avamisel näidatavast aknast (Kombineeri klasside tasemed).

NB! Enne peaks olema klassidele lisatud klassi number - leiad selle klassi baasandmete tabelist klassi andmete lehelt ning võib lisada klassi andmete tabelisse.

Vahetunni järelvalve ja Asendamine on aruanded, mis kaasnevad vastavate moodulitega .