GpUntis install

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Tehniline informatsioon

Soovitatav riistvara:

 • Pentium arvuti minimaalselt 16MB RAM
 • Soovitav 17 tolline ekraan resolutsiooniga: 1024 x 768 (min 800 x 600)
 • hiir
 • op.süsteem alates Windows 95

Tunniplaani fail (.GPN)

Andmed hoitakse ASII failis. Sa saad seda vaadelda ja muuta suvalise tekstiredaktoriga. Andmeväljade asukohta andmehulkade sees on näha. On olemas kahte tüüpi andmevälju:

 • Fikseeritud välja asendi ja pikkusega väljad
 • muutuva pikkusega väljad (muutuvad väljad)

Koma kasutatakse esimese välja ees (ja varieeritavate väljade vahel). Täpsem info salvestatavate väljade kohta vaata gpUntise abiinfo lehelt.

Installeerimine

Gp-Untise installeerimine toimub alla laetud programmiga aadressilt www.grupet.at lehelt Downloads või eKooli lehelt, rubriigist Juhendid, kui installeeriine ei käivitu kohe peale faili allalaadimist, tuleb kaustast käivitada fail setup.exe. Setup-i abiline juhendab algajat kasutajat läbi kogu selle suhteliselt lühikese protsessi.

On soovitatav mitte muuta vaikimisi valitud installeerimise kausta (c:/Program Files/gp-Untis ingliskeelse Windowsi kasutajale, kellel on oma arvutis administraatori õigused). Loomulikult olete vaba valima mistahes muu asukoha, aga algajale gpUntise kasutajale on selle, käesolevas ja teiste juhendites kasutatav tee lihtsam. Uue versiooni installeerimine

 • Leia gpUntise või eKooli lehelt uue versiooni update fail UxxUPDES.exe (kus xx on aasta number).
 • Lae see fail alla ja käivita.

GpUntise kausta c:/Program Files/gp-Untis tekib uus, aasta numbriga kaust (nt 2007) ja töölauale uus ikoon (nt. gp-Untis 2007). Ka vana ikoon ja kaust eelmis(t)e versiooni(de)ga jääb alles ja on kasutatav.

Installeerimine ilma administraatori õigusteta. Piiratud õigustega kasutajate jaoks on standardne installeerimise kaust: C:/Documents and Settings/Username/Application Data/gp-Untis. Muidugi saab ka sel juhul installida gpUntist teistesse kaustadesse, aga sellise valiku korral ei ole see kättesaadav teistele sama arvuti kasutajatele.

NB! gpUntise peab vähemalt üks kord käivitama (selles arvutis) administraatori õigustes kasutaja, muidu alustab programm iga sessiooni veateatega. Kui aga programmi on vähemalt kord käivitanud administraator, on Setup lõpetatud ja gpUntis on valmis tavakasutaja tarvis

Setup-nõustaja informeerib kasutajat kohe, kui installeerimine on lõpetatud. Töölauale on paigutatud gpUntise ikoon ja sellel vajutades programm käivitub.

Demo-failid

Koos programmiga installitakse ka demo failid. Seega on gpUntisega alustamiseks kaks põhilist viisi:

 1. Sisestada oma kooli andmed ja nendega töötada
 2. Kasutada demo-faile, mis installeeritakse koos gpUntisega. Siis saab muuta eeltingimusi ja uurida seeläbi gpUntise võimalusi.

Demo-failid leiad kaustast c:/Program Files/gp-Untis. Need failid on spetsiaalselt koostatud, et illustreerida gpUntise erinevaid aspekte ja võimalusi. Selle juhendi näited põhinevad failil demo.gpn. Demo failid on kasutatavad kõigis gp-Untise versioonides. Demofailidega võib katsetada kõiki toiminguid. Demo-failid lubavad kasutada ainult 7 õpetajat ja 9 klassi. Nendes tehtud muutusi ei saa salvestada. Demofailid on:

 • DEMO.gpn: väikese kooli andmestik
 • DEMO1.gpn: selles failis on kasutada demo-tunniplaan
 • DEMO2.gpn: võimalik vaadelda õppetundide jaotusi, vahetundide valvekordi
 • DEMO3.gpn: Kool õpilastega (optimeerimine: õpilaste tunniplaan)
 • DEMO4.gpn: Prantsuse mudel