GpUntis 2011

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Avalehe tervitus

Tere1.PNG

Esimene ekraan, mida gpUntise (ehk Untise) uue versiooni kasutaja näeb, on "tere tulemast"-aken. Siit leiate kiired juhised algajale tunniplaani koostajale ning lingid käsiraamatutele ja demo failidele. Need lingid ei pruugi eesti versioonis alati toimida. Sama info inglise keeles leiate Untise koduleheküljelt.

Uudisena on lisatud erinevate riikide tegelike koolide andmetel põhinevad demo-failid. Loomulikult on inimeste nimed muudetud. Muuhulgas on siit leida ka Eesti demod.

Juba Untise eelmistes versioonides olemas olnud sisendi nõustaja on nüüd põhjalikult muudetud ja pakub enam tuge algajale tunniplaani koostajale ja annab tegevuste "õige" järjestuse.

NB! Juhendid ja demod on inglise keeles; kahjuks võtab eestikeelsete siin wikis leiduvate juhiste help-failidesse ümber tõstmine aega.


Menüüd ja aknad

Menüüd

 • Menüüd: lisatud on veel enam alammenüüsid. Näiteks on Tunniplaani menüüs kaks valikut: Individuaalsed tunniplaanid; Koondplaanid. Mõlema valikul antakse almamenüü erinevate standardvormingute kasutamiseks.
Tere2.PNG

Akna kuvamine

 • Akna ikooniriba nupud: kui kõik olemas olevad ikoonid ära ei mahu, lõpetab ikoonirea vastav nooltega edasistele valikutele suunav ikoon.
 • Ikoonide ümber paigutamine: <Alt> nuppu all hoides saab lohistada ikoonid sobivasse järjestusse.
 • Formulari vaate avamine: on nüüd võimalik kõigil baasandmete akendel - leidke seda avav nool-alla ikoon tabeli alt
 • veergude lisamine tabeli vaatesse: lisavõimalus baasakna tabeli vaate kujundamiseks on vedada formulari vaatest vajaliku välja nimetus tabeli taga olevale hallile alale; lisatakse tabelisse parameetri veerg.
 • akna vaadete salvestamine: kui olete muutnud aknas veerge vms siis saate akna sulgemisel lisatud vaate salvestada. Salvestatud vaadete valik on alati akna allservas olemas. Sealsamas on vaadete ümber nimetamise, lisamise, kustutamise valikud.
 • tabeli kohendamine: on Untis 2011 saanud täiesti uue loogika. Nüüd tegeletakse siin ainult veergude tabelisse lülitamise / välja võtmisega. Kuna parameetreid võib olla palju, siis on need sisu järgi grupeeritud. Iga välja kohta saab määrata, kas seda kuvatakse tabelis ja kas see satub väljatrükkidesse.

Päringud Tere3.PNG

 • päring / filter: kui vajutada ikooni <Filter>, siis otsitakse andmetabelist välja hetkel valitud olnud tunnusega kirjed. Andmetabelile lisatakse esimene rida, kus see tunnus on ära näidatud. Sellesse ritta saab lisada teisi filtreerimiseks kasutatavaid tunnuseid, tingimused liituvad. Igal juhul saab filtriga tabeli salvestada eraldi vaatena, hetkel määratud vaate nimele lisandub "*" (tabeli all olevas rippvalikus).
 • sorteerimine: on nüüd sarnane standardse sorteerimise algoritmiga - ikoonil <Sorteeri> vajutades saab ette valikute akna.

Trükivaate kujundamine Tere4.PNG

Untis2011 1.png
 • trükivaate kujundamine: avatakse <Trüki eelvaade> nupu kõrval oleval noolel vajutades - lisaks trüki eelvaate tellimisele saab seada lehe parameetreid. Avatavas aknas on trükitavad andmed tabelina ja nende kohal kujundamise menüü. Kujunduse seadmine käib nii, et vajutad veerul, mida kujundada soov ning siis ikoonil, mis kujunduse lisab.
 • trükivaate veergude pealkirjade muutmine: trükivaate kujundamise aknas vajutada veeru pealkirjal ja sisestada soovitud pealkiri.
 • asenduste mooduli trükivaade: on lisatud võimalusi väljundite kohendamiseks, tulenevalt asenduste spetsiifikast.

Tere5.PNG

Tundide aknas

Tere6.PNG
 • tunnirühm tunni aknas: tunnirühmi (samal ajal toimuvad grupi- või voorutunnid, nt. keeletunnid) ei ole enam esitatud eraldi vaatena tundide akna allosas vaid kogutud kokku tundide tabeli sees, esimese tunni ees näete "+" märki nädalatundide veerus, millel vajutamine avab kõik tunnirühma tunnid.
 • tunnirühma sisestamine: samal ajal toimuma pidavate tundide sisestamiseks tuleb sealsamas nädala tundide veerus hiirega olles leida "+" märk ja tunnirühma viimasele tühjale reale sisestada uue ainetunni info.
 • ainetunni rühmast lahti sidumiseks: ava tunnirühm, nii et kõik tunnid on näha. Lohista hiirega rühmast eelmaldatav tund (s.o. tund, mis ei pea toimuma samal ajal kui teised tunnirühma tunnid) eraldi reale. Endiselt on olemas ikoonid: "Loo tunnirühm" ja "Tunnirühmade lõhkumine"
Tunniplaani aknas
Tere8.PNG
 • tunni lahtri suurus: saab hiirega vedada lahtreid suuremaks / väiksemaks sarnaselt iga tabeltöötlusprogrammiga.
 • tunnirühma teised elemedid : varem oli vaja kasutajal defineerida, mitut tunnirühma sisendit ta soovib tunniplaani aknas näha. Nüüd on standardformaadis (avatavkse nt menüüst "Individuaalsed tunniplaanid") kuvatavad vaikimisi kõik samaaegsed tunnid; Untis ise muudab vajadusel teksti suurust.
 • lisaikoonid tunniplaani uurimiseks: on lisatud 3 tegevust peamisele, vaikimisi avatud tunniplaanile, leiate need ikooniribalt: tunni teine element (näitab ringis tund/õpetaja/ruum); järgmine element tunnis (näitab tunnirühma teisi liikmeid); elemendi tunniplaan (asendab kuval oleva tunniplaani õpetaja või ruumi tunniplaaniga ja muudab tagasi).

Tunniplaani koostamine käsitsi

 • ruumide värvid: nüüd saab ka igale ruumile määrata värvi, millega teda tunniplaanis näidatakse
 • ruumi lohistamine: ruumide tunniplaani aknas saab tunni sobivasse ruumi lohistada.
 • tunnirühma lõhkumine: on nüüd võimalik otse tunniplaanis. Leia tunnirühma tunniplaani kantud tund; vajuta tunni lahtril hiire paremat klahvi ja vali tegevus: "lõhu tunnirühm". Nüüd saad tunde ükshaaval tunniplaani paigutada.


Optimeerimine

 • optimeerimise peatamine: nüüd saad igal hetkel peatada käimas olevat optimeerimist. Vajuta optimeerimise aknas "Katkesta". Kasulik just siis, kui kasutate mõnda pikka strateegiat (näiteks E). Optimeerimine katkestatakse ja näidatakse selleks hetkes saavutatud parimat tunniplaani nagu see juhtuks optimeerimise normaalse lõpu korral.
 • eel-optimeerimine: eel-optimeerimisega lahendatakse piiratud ressursside kasutamisega tekkivad probleemid. Nt on väike kool, kus 25 nädalatundi tuleb mahutada 25 ajaslotile. Enne tuleks andmetest kõik vead eemaldada.


Muudatused moodulites

Õpetajate koormuse planeerimine

Kui õpetajale on lisatud plaanitud koormus, siis näeb tegelikult saavutatud tulemust õpetaja baasandmetele lisatud veerust "% plaanitud tulemusest"

Mitmenädalane tunniplaan

Võimalus paigutada tunde A ja B (ning C....) nädalatele on laienenud ka tunnirühmadele. Paindlikum on paaris-tundide käsitlus - on võimalik neid eri nädalatel erinevalt käsitleda: kord paaristunnina, kord eraldi, just nagu hea tunniplaani koostamine nõuab.

Kalender

Uus moodul, mis sisaldab ka mitmenädalast tunniplaani ja perioodide tunniplaani! Õpeaastat käsitletakse kui ühte perioodi, mille igale nädalale või nädalate grupile saab koostada erineva tunniplaani. On võimalik jagada aasta jooksul toimuvad ainetunnid mõnes aines ja klassis aastale ühtlaselt, osa aga paigutada teatud perioodidele; need perioodid võivad olla iga klassi ja aine jaoks erinevad.

Vahetunni korrapidamine

Nüüd on võimalik määrata korrapidaja-õpetajat ka viimasele tunnile järgnevale vahetunnile.

Tunniplaani info jagamine (Info-Timetable)

Tunnipaani veebis näitamise vormi määrab fail untis.info.css ja Untis2011 versionis on seda muudetud vastavalt info-monitoride nõudmistele. Eraldi saab näidata asenusi tunniplaanis. Nüüd saab monitoril olevale tunniplaanile lisada väliseid html faile, leiate selle võimaluse <Seaded / mitmesugust" menüüst lehelt "kataloogid". Html Templates on see koht, kuhu neid faile lisada saab. Igale monitorile saab lisada oma alam-kataloogi; lisainfo Untise juhenditest.

Asenduste planeerimine

Untis2011 lubab koostada erinevaid tunniplaane (Seaded / Kooli andmed ning Seaded / Tunniplaanid) ja neid õpetaja puudumiste märkimisel ühiselt hallata. Seetõttu ei kanta puudumist enam sisse tunni numbriga (puudus 2. kuni 4. tunnist) vaid kellaajaliselt.

Saab lisada "püsiva asenduse" - juhuks kui õpetaja on ära pikema perioodi, mitu nädalat. Vastav valik on olemas asendusi määrates. Igale asendusele saate lsiada kommentaari (ühe päevas) - kõigile klassidele ja õpetajatele; ainult klassidele; ainult õpetajatele; valitud klassidele ja õpetajatele.

Asenduste aknas leiate uue ikooni - "lehekülje seaded" erinevate väljundite vormindamiseks.