GpUntis 2009

From eKool wiki
Revision as of 21:25, 17 May 2009 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Püsiandmed:

  • samas andmefailis saab lisada uue õppeaasta koos info üle kandmisega
  • klassijuhataja määramine klassile on nüüd võimalik
  • tundide sisestamine võib toimuda ka ruumide kaupa
  • tunde käsitsi paigutades ja ümber paigutades saab nüüd valida:
    • kas teha muudatus terveks aastaks või
    • ainult perioodiks

Lisandunud on võimalus paigutada samale ajaslotile mitu ainetundi (samaaegselt toimuvat kursust), muidugi jääb paigutaja enda mureks, et õpilased nendes ei kattuks.

Muudatused on toimunud sellises olulises tegevuses nagu tundide tunniplaani hiirega vedades paigutamine. Seni olid õpetajate, ainete, ruumide ajamäärangud näha vaid plaanimisdialoogis, nüüd saab neid kuvada ka tunniplaani aknas, mis muudab tunnile "õige" koha leidmise lihtsamaks. Enne versiooni 2009 oli võimalik <Tunniplaani> aknasse tunde hiirega vedades võimalik paigutada vaid siis, kui aken näitas ühe klassi / õpetaja / aine tunniplaani. Nüüd saab tunde hiirega vedades paigutada ka siis, kui kasutatakse mitme klassi / õpetaja / aine tunde näitavaid vorminguid (vorming 20 ja suurema numbriga avatavad valmisformaadid; <Tunniplaan> ja <Kõik vormingud>).

gpUntis koostab tunniplaani ja annab Sulle teada, millega ta hakkama ei saanud ja millised andmed takistavad HEA tunniplaani koostamist. See info kuvatakse <Diagnoosi> menüüst - mis gpUntis 2009 alates on ülevaatlikum.

Mugavamaks ja rohkem võimalusi pakkuvaks on muutunud tunniplaani näitamine ja kuvamise formaadi kohendamine: vaata "Tunniplaani kuvamine 2009"

Lisandunud on valmis tunniplaani eksport excelisse

Koostatud on paar uut aruannet (gpUntise aruanded), mis võtavad paremini arvesse õpetajatele määratud lisaülesandeid ja selle võrra lubavad arvestada koormust. Mugavamaks on muutunud aruannete valik.