GpUntis 2009

From eKool wiki
Revision as of 18:24, 17 May 2009 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Püsiandmed:

  • samas andmefailis saab lisada uue õppeaasta koos info üle kandmisega
  • klassijuhataja määramine klassile on nüüd võimalik
  • tundide sisestamine võib toimuda ka ruumide kaupa
  • tunde käsitsi paigutades ja ümber paigutades saab nüüd valida:
    • kas teha muudatus terveks aastaks või
    • ainult perioodiks

Lisandunud on võimalus paigutada samale ajaslotile mitu ainetundi (samaaegselt toimuvat kursust), muidugi jääb paigutaja enda mureks, et õpilased nendes ei kattuks.

Seni olid õpetajate, ainete, ruumide ajamäärangud näha vaid plaanimisdialoogis, nüüd saab neid kuvada ka tunniplaani aknas, mis muudab tunnile "õige" koha leidmise lihtsamaks.

gpUntis koostab tunniplaani ja annab Sulle teada, millega ta hakkama ei saanud ja millised andmed takistavad HEA tunniplaani koostamist. See info kuvatakse <Diagnoosi> menüüst - mis gpUntis 2009 alates on ülevaatlikum.

Mugavamaks ja rohkem võimalusi pakkuvaks on muutunud tunniplaani näitamine ja kuvamise formaadi kohendamine: vaata "Tunniplaani kuvamine 2009"

Lisandunud on valmis tunniplaani eksport excelisse

Koostatud on paar uut aruannet, mis võtavad paremini arvesse õpetajatele määratud lisaülesandeid ja selle võrra lubavad arvestada koormust.