GpUntis 2009

From eKool wiki
Revision as of 11:13, 13 May 2009 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Püsiandmed:

  • samas andmefailis saab lisada uue õppeaasta koos info üle kandmisega
  • klassijuhataja määramine klassile on nüüd võimalik
  • tundide sisestamine võib toimuda ka ruumide kaupa
  • tunde käsitsi paigutades ja ümber paigutades saab nüüd valida:
    • kas teha muudatus terveks aastaks või
    • ainult perioodiks

Lisandunud on võimalus paigutada samale ajaslotile mitu ainetundi (samaaegselt toimuvat kursust), muidugi jääb paigutaja enda mureks, et õpilased nendes ei kattuks.

Seni olid õpetajate, ainete, ruumide ajamäärangud näha vaid plaanimisdialoogis, nüüd saab neid kuvada ka tunniplaani aknas, mis muudab tunnile "õige" koha leidmise lihtsamaks.

Tunniplaani kuvamisel on erinevates vormingutes lisandunud võimalus lahtris näidatava info keskele paigutamine, mis muudab tunniplaani kergemini loetavaks.

Mugavamaks ja rohkem võimalusi pakkuvaks on muutunud tunniplaani kuvamise formaadi kohendamine

Lisandunud on valmis tunniplaani eksport excelisse

Koostatud on paar uut aruannet, mis võtavad paremini arvesse õpetajatele määratud lisaülesandeid ja selle võtta lubavad arvestada koormust.