Difference between revisions of "GpUntis 2009"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 15: Line 15:
 
Tunniplaani kuvamisel on erinevates vormingutes lisandunud võimalus lahtris näidatava info keskele paigutamine, mis muudab tunniplaani kergemini loetavaks.
 
Tunniplaani kuvamisel on erinevates vormingutes lisandunud võimalus lahtris näidatava info keskele paigutamine, mis muudab tunniplaani kergemini loetavaks.
  
Mugavamaks ja rohkem võimalusi pakkuvaks on muutunud tunniplaani kuvamise formaadi kohendamine: tunniplaani [[kuvamine 2009]]
+
Mugavamaks ja rohkem võimalusi pakkuvaks on muutunud tunniplaani näitamine ja kuvamise formaadi kohendamine: vaata "Tunniplaani [[kuvamine 2009]]"
  
Lisandunud on  valmis tunniplaani eksport excelisse
+
Lisandunud on  valmis tunniplaani [[eksport excelisse]]
  
 
Koostatud on paar uut aruannet, mis võtavad paremini arvesse õpetajatele määratud lisaülesandeid ja selle võtta lubavad arvestada koormust.
 
Koostatud on paar uut aruannet, mis võtavad paremini arvesse õpetajatele määratud lisaülesandeid ja selle võtta lubavad arvestada koormust.

Revision as of 16:37, 17 May 2009


Püsiandmed:

  • samas andmefailis saab lisada uue õppeaasta koos info üle kandmisega
  • klassijuhataja määramine klassile on nüüd võimalik
  • tundide sisestamine võib toimuda ka ruumide kaupa
  • tunde käsitsi paigutades ja ümber paigutades saab nüüd valida:
    • kas teha muudatus terveks aastaks või
    • ainult perioodiks

Lisandunud on võimalus paigutada samale ajaslotile mitu ainetundi (samaaegselt toimuvat kursust), muidugi jääb paigutaja enda mureks, et õpilased nendes ei kattuks.

Seni olid õpetajate, ainete, ruumide ajamäärangud näha vaid plaanimisdialoogis, nüüd saab neid kuvada ka tunniplaani aknas, mis muudab tunnile "õige" koha leidmise lihtsamaks.

Tunniplaani kuvamisel on erinevates vormingutes lisandunud võimalus lahtris näidatava info keskele paigutamine, mis muudab tunniplaani kergemini loetavaks.

Mugavamaks ja rohkem võimalusi pakkuvaks on muutunud tunniplaani näitamine ja kuvamise formaadi kohendamine: vaata "Tunniplaani kuvamine 2009"

Lisandunud on valmis tunniplaani eksport excelisse

Koostatud on paar uut aruannet, mis võtavad paremini arvesse õpetajatele määratud lisaülesandeid ja selle võtta lubavad arvestada koormust.