GpUntis 2008

From eKool wiki
Revision as of 09:02, 14 May 2008 by 10.0.1.200 (Talk)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

gpUntist arendav firma annab igal aastal välja uue versiooni, kuhu lisab uut funktsionaalsust ning muudab mugavamalt kasutatavaks olemasolevat. Ülevaade gpUntis 2008 lisavõimalustest:

  • Täpsem võimalus klassigruppidega seotud info jälgimiseks tunniplaani muutes
  • Minute tunniplaani võimaluste tekkimine standard gpUntisesse