Esitatud taotlus

From eKool wiki
Revision as of 12:35, 19 February 2020 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


NB! Te saate esitada taotluse 1. klassi koolikoha määramiseks või sellest loobumiseks ainult nende laste kohta, kelle suhtes Teil on Rahvastikuregistris kehtiv hooldusõigus.
NB! Iga lapse kohta saab esitada vaid ühe taotluse - kas kooli määramiseks või kooli määramisest keeldumiseks. Kui üks lapse vanematest on taotluse esitanud, näeb teine vanem seda peale Rahvastikuregistri päringu tulemuste saamist.
Vv2020 24.png
Vv2020 1.png
Vv2020 2.png