Erinevused pg g

From eKool wiki
Revision as of 13:38, 17 December 2010 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


NB! Põhikoolis ja gümnaasiumis on ainekaardi sisu, lisatavad kursused ja päevikute loogika erinevad!
Ok21.png

Gümnaasiumi kursuste puhul jätkub skeem 1 päevik = 1 kursus. Miks:

  • sest kursused on õppekava järgi iseseisvad tervikud;
  • õpilasel on võimalik neid läbida sobivas järjekorras (teoreetiliselt vähemalt, riiklikus õppekavas on märgitud, et kursuste järjekorra määrab kool oma õppekavas) ja arvatavasti muutub õppekava läbimine õpilaste jaoks järjest individuaalsemaks (uue PGS tuules).
  • RÕK kirjeldab IGA kursuse aine sisu eraldi (võrreldes põhikooli RÕKi kooliastme aine sisu ja eesmärkide kirjeldusega).

Iga kursuse hinne on PGS vaates võrdne põhikooli aastahindega - lõpetab kursuse ja kantakse õpilasraamatusse.

Ei saa defineerida päevikuid, kus saab olla 1 lõpetav hinne (aastahinne põhikoolile) ja päevikuid, kus saab olla 2... 6 lõpetavat hinnet (kursusehinnet gümnaasiumile).