Eksport excelisse

From eKool wiki
Revision as of 19:15, 17 May 2009 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Gp Ex2.PNG

Lisandunud on võimalus peaaegu kõiki infot kokku võtvaid aknaid ja aruandeid eksportida Excelisse. Kas igas konkreetses aknas see võimalus on või mitte, näitab lisandunud traditsiooniline exceli ikoon trükkimise ja trüki eelvaate ikooni kõrval.

Järgnev eksporditavate kirjete valik ja muude parameetrite määramine on sarnane trükiväljundi koostamisega. Tulemusena avatakse eraldi aknas exceli tabel valitud infoga.


Gp Ex3.PNG