Eksamipunktid

From eKool wiki
Revision as of 14:34, 25 May 2021 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


NB! Tulenevalt muudatustest kooliastme lõputunnistustel on kevaldest 2021 võimalik märkida eksamihindeid punktidel põhineva hindeskeemiga.
Eksamitulemuse märkimiseks punktidega on hea teada:
 • Administraator lisab punktidel põhineva hindeskeemi
 • Administraator märgib ainekaardil, et eksamit hinnatakse punktidega
 • Õpetaja märgib eksamihinde maksimumpunktid
 • Soovituslik maksimumpunktide arv on 100
Punktid6.png
Punktid7.png
Punktid8.png
Punktid9.png
Punktid10.png
Punktid5.png
Punktid4.png
Punktid1.png
Punktid2.png


ÕPETAJALE

 1. kontrolli, kas Sinu eksamiaine ainekaardile on lisatud eksami hindamine punktides (eKooli administraator, kooli juhtkond)
 2. ava päevik, kuhu eksamihinded lisad
 3. vali + märgiga eksami lisamine
 4. lisa eksami kuupäev, märgi maksimumpunktid. Soovitatav on eksami tulemused esitada nii, et maksimaalne punktide arv on 100. Nii on õpilastel ja vanematel lihtsam aru saada, milline on soorituse tase, sest nad ei pea arvutama protsenti.
 5. sisesta eksamitulemused punktidena
 6. päevikus kuvatakse Sinu sisestust kujul "õpilase tulemus/maksimumtulemus", näiteks 95/100
 7. samal kujul esitatakse tulemus õpilastele ja vanematele uudisvoos ja mKoolis ning hinnetelehel ja teistes aruannetes.


ÕPILASELE, LAPSEVANEMALE

 1. Punktides sisestatud eksamitulemust näed oma (lapse) uudisvoos
 2. Punktides sisestatud eksamitulemus ilmub ka mKooli
 3. Punktides sisetatud eksamitulemust näed hinnetelehel ja teistes aruannetesKLASSIJUHATAJALE, KOOLI JUHTKONNALE

 1. ava õpilase kaart, näed eksamitulemusi
 2. ava eksamiaine päevik, näed eksamitulemusi
 3. ava hinnetelehe aruanne, näed eksamitulemusi
 4. Kokkuvõtvate hinnete aruannetele lisatakse eksamitulemused.


ADMINISTRAATORILE

Lisa punktidel põhinev hindeskeem

 1. ava Klassifikaatorid > Hindeskeemid
 2. leia lehe lõpust link "Lisa uus punktidel põhinev hindeskeem"
 3. lisa skeemi nimetus, lisa piir, millest alates hinne loetakse mitterahuldavaks ja millest alates heaks hindeks

Tähtis: Hindeskeemile ei saa lisada punkte, sest sellises skeemis on võimalik kasutada kõiki arve, ka murdarve.

Lisa punktides hindamine ainekaardile

 1. ava Õppekava
 2. ava õppekava ainekaart, millega seotud päevikutesse punktides eksamihinded tuleb lisada
 3. muuda ära eksamihindega seotud ainekaardil eksamihinde hindeskeem
 4. salvesta
 5. muudatused kajastuvad päevikus kohe

Lisa punktid EHISe hinnete failile

 1. EHISe hinnete ekspordi faili koostamisel ei ole vaja teha mingeid muudatusi.

Kui ekspordifaili koostamisel leitakse punktides hinnatud eksamihinne, siis muudetakse failis olevat infot, punktid kantakse faili xml tunnusega <osakaal>

Näide:

<oppeaine> <aine_tyyp>E</aine_tyyp> <kl_aine>E</kl_aine> <osakaal>95</osakaal> </oppeaine>