Difference between revisions of "Eksamipunktid"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "category: eKool 2.0 {{panetahele|sisu= Tulenevalt muudatustest kooliastme lõputunnistustel on kevaldest 2021 võimalik märkida eksamihindeid punktidel põhineva hindesk...")
(No difference)

Revision as of 11:41, 25 May 2021


NB! Tulenevalt muudatustest kooliastme lõputunnistustel on kevaldest 2021 võimalik märkida eksamihindeid punktidel põhineva hindeskeemiga.
Eksamitulemuse märkimiseks punktidega on hea teada:
  • Administraator lisab punktidel põhineva hindeskeemi
  • Administraator märgib ainekaardil, et eksamit hinnatakse punktidega
  • Õpetaja märgib eksamihinde maksimumpunktid
  • soovituslik maksimumpunktide arv on 100
Deccard1.png
Devcard2.png