Eksamipunktid

From eKool wiki
Revision as of 11:22, 25 May 2021 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


NB! Tulenevalt muudatustest kooliastme lõputunnistustel on kevaldest 2021 võimalik märkida eksamihindeid punktidel põhineva hindeskeemiga.
Eksamitulemuse märkimiseks punktidega on hea teada:
  • Administraator lisab punktidel põhineva hindeskeemi
  • Administraator märgib ainekaardil, et eksamit hinnatakse punktidega
  • Õpetaja märgib eksamihinde maksimumpunktid
  • soovituslik maksimumpunktide arv on 100
Punktid4.png
Punktid1.png
Punktid2.png