Eksamipunktid

From eKool wiki
Revision as of 11:29, 25 May 2021 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


NB! Tulenevalt muudatustest kooliastme lõputunnistustel on kevaldest 2021 võimalik märkida eksamihindeid punktidel põhineva hindeskeemiga.
Eksamitulemuse märkimiseks punktidega on hea teada:
 • Administraator lisab punktidel põhineva hindeskeemi
 • Administraator märgib ainekaardil, et eksamit hinnatakse punktidega
 • Õpetaja märgib eksamihinde maksimumpunktid
 • Soovituslik maksimumpunktide arv on 100
Punktid4.png
Punktid1.png
Punktid2.png


ÕPETAJALE

 1. kontrolli, kas Sinu eksamiaine ainekaardile on lisatud eksami hindamine punktides (eKooli administraator, kooli juhtkond)
 2. ava päevik, kuhu eksamihinded lisad
 3. vali + märgiga eksami lisamine
 4. lisa eksami kuupäev, märgi maksimumpunktid. Soovitatav on eksami tulemused esitada nii, et maksimaalne punktide arv on 100. Nii on õpilastel ja vanematel lihtsam aru saada, milline on soorituse tase, sest nad ei pea arvutama protsenti.
 5. sisesta eksamitulemused punktidena
 6. päevikus kuvatakse Sinu sisestust kujul "õpilase tulemus/maksimumtulemus", näiteks 95/100
 7. samal kujul esitatakse tulemus õpilastele ja vanematele uudisvoos ja mKoolis ning hinnetelehel ja teistes aruannetes.


KLASSIJUHATAJALE, KOOLI JUHTKONNALE