Difference between revisions of "Eksamipunktid"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
(ADMINISTRAATORILE)
 
(17 intermediate revisions by one user not shown)
Line 9: Line 9:
 
* Administraator lisab punktidel põhineva hindeskeemi
 
* Administraator lisab punktidel põhineva hindeskeemi
 
* Administraator märgib ainekaardil, et eksamit hinnatakse punktidega
 
* Administraator märgib ainekaardil, et eksamit hinnatakse punktidega
* Õpetaja märgib eksamihinde maksimumpunktid
+
* Õpetaja märgib eksamihinde maksimumpunktid ja iga õpilase saavutatu
* soovituslik maksimumpunktide arv on 100
+
* Soovituslik maksimumpunktide arv on 100
 +
* Hinnete üle kandmisel EHISesse lisatakse saavutuse % maksimaalsest
 
|}
 
|}
 +
[[image: punktid6.png|600px|right]]
 +
[[image: punktid7.png|600px|right]]
 +
[[image: punktid12.png|600px|right]]
 +
[[image: punktid9.png|600px|right]]
 +
[[image: punktid10.png|600px|right]]
 
[[image: punktid4.png|600px|right]]
 
[[image: punktid4.png|600px|right]]
 
[[image: punktid1.png|600px|right]]
 
[[image: punktid1.png|600px|right]]
 
[[image: punktid2.png|600px|right]]
 
[[image: punktid2.png|600px|right]]
 +
[[image: punktid5.png|600px|right]]
  
ÕPETAJALE
 
  
# kontrolli, kas Sinu eksamiaine ainekaardile on lisatud eksami hindamine punktides (eKooli administraator, kooli juhtkond)
+
 
 +
== ÕPETAJALE ==
 +
 
 +
 
 +
# kontrolli, kas Sinu punktides hinnatava eksamiga päeviku ainekaardile on lisatud eksami hindamine punktides (eKooli administraator, kooli juhtkond)
 
# ava päevik, kuhu eksamihinded lisad
 
# ava päevik, kuhu eksamihinded lisad
 
# vali + märgiga eksami lisamine
 
# vali + märgiga eksami lisamine
# lisa eksami kuupäev, märgi maksimumpunktid. '''Soovitatav on eksami tulemused esitada nii, et maksimaalne punktide arv on 100'''. Nii on õpilastel ja vanematel lihtsam aru saada, milline on soorituse tase, sest nad ei pea arvutama protsenti.  
+
# lisa eksami kuupäev, märgi maksimumpunktid.  
 
# sisesta eksamitulemused punktidena
 
# sisesta eksamitulemused punktidena
 
# päevikus kuvatakse Sinu sisestust kujul "õpilase tulemus/maksimumtulemus", näiteks 95/100
 
# päevikus kuvatakse Sinu sisestust kujul "õpilase tulemus/maksimumtulemus", näiteks 95/100
 
# samal kujul esitatakse tulemus õpilastele ja vanematele uudisvoos ja mKoolis ning hinnetelehel ja teistes aruannetes.
 
# samal kujul esitatakse tulemus õpilastele ja vanematele uudisvoos ja mKoolis ning hinnetelehel ja teistes aruannetes.
 +
 +
<span style="color:red">'''Nõuanne''' </span> 
 +
 +
* Soovitatav on eksami tulemused esitada nii, et maksimaalne punktide arv on 100. Nii on õpilastel ja vanematel lihtsam aru saada, milline on soorituse tase, sest nad ei pea arvutama protsenti.
 +
* Kuna punktides hinde lisamine on õpilastele ja lapsevanematele uus, võiks olla kodule lihtsam, kui hinde kommentaarina lisainfot anda. Võib-olla on vaja enne esimese eksami punktidega hindamist lapsevanematele selgitusi saata. Lisainfoks võib olla näiteks tavapärase hinde märkimine punktidega hinnatud hinde kommentaariks.
 +
* Kui soorituse protsent ei ole ilma arvutuseta leitav (nagu on 100 punktilise eksami saavutuse %), siis võiks lisada ka saavutuse %.
 +
* Kuna just saavutatud tulemuse % on see, mis 2020/21 õppeaastal põhikooli lõputunnistuse hinnetelehele lisatakse, tsiteerin määrust "''eksamitulemuse protsendina maksimaalsest tulemusest''” siis tuleks ka seda lapsevanematele selgelt teada anda. Kasutada saab ka eksamihinde kommentaari.
 +
 +
Lisatud näide kogu seda infot sisaldavast kommentaarist: 
 +
 +
[[image: punktid11.png|550px]]
 +
 +
== ÕPILASELE, LAPSEVANEMALE ==
 +
 +
# Punktides sisestatud eksamitulemust näed oma (lapse) uudisvoos
 +
# Punktides sisestatud eksamitulemus ilmub ka mKooli
 +
# Punktides sisetatud eksamitulemust näed hinnetelehel ja teistes aruannetes
 +
 +
 +
 +
 +
== KLASSIJUHATAJALE, KOOLI JUHTKONNALE ==
 +
 +
# ava õpilase kaart, näed eksamitulemusi
 +
# ava eksamiaine päevik, näed eksamitulemusi
 +
# ava hinnetelehe aruanne, näed eksamitulemusi
 +
# Kokkuvõtvate hinnete aruannetele lisatakse eksamitulemused.
 +
 +
 +
== ADMINISTRAATORILE ==
 +
 +
'''Lisa punktidel põhinev hindeskeem'''
 +
 +
# ava Klassifikaatorid > Hindeskeemid
 +
# leia lehe lõpust link "Lisa uus punktidel põhinev hindeskeem"
 +
# lisa skeemi nimetus, lisa piir, millest alates hinne loetakse mitterahuldavaks ja millest alates heaks hindeks
 +
 +
<span style="color:red">'''Tähtis:''' </span>  Hindeskeemile ei saa lisada punkte, sest sellises skeemis on võimalik kasutada kõiki arve, ka murdarve.
 +
 +
'''Lisa punktides hindamine ainekaardile'''
 +
 +
# ava Õppekava
 +
# ava õppekava ainekaart, millega seotud päevikutesse punktides eksamihinded tuleb lisada
 +
# muuda ära eksamihindega seotud ainekaardil eksamihinde hindeskeem
 +
# salvesta
 +
# muudatused kajastuvad päevikus kohe
 +
 +
'''Lisa punktid EHISe hinnete failile'''
 +
 +
# EHISe hinnete ekspordi faili koostamisel ei ole vaja teha mingeid muudatusi.
 +
 +
Kui ekspordifaili koostamisel leitakse punktides hinnatud eksamihinne, siis muudetakse failis olevat infot, punktide % maksimaalsest sooritusest arvutatakse ja kantakse faili xml tunnusega <osakaal>
 +
 +
Näide:
 +
 +
 +
<oppeaine>
 +
 +
<aine_tyyp>E</aine_tyyp>
 +
 +
<kl_aine>E</kl_aine>
 +
 +
<osakaal>95</osakaal>
 +
 +
</oppeaine>

Latest revision as of 19:22, 25 May 2021


NB! Tulenevalt muudatustest kooliastme lõputunnistustel on kevaldest 2021 võimalik märkida eksamihindeid punktidel põhineva hindeskeemiga.
Eksamitulemuse märkimiseks punktidega on hea teada:
 • Administraator lisab punktidel põhineva hindeskeemi
 • Administraator märgib ainekaardil, et eksamit hinnatakse punktidega
 • Õpetaja märgib eksamihinde maksimumpunktid ja iga õpilase saavutatu
 • Soovituslik maksimumpunktide arv on 100
 • Hinnete üle kandmisel EHISesse lisatakse saavutuse % maksimaalsest
Punktid6.png
Punktid7.png
Punktid12.png
Punktid9.png
Punktid10.png
Punktid4.png
Punktid1.png
Punktid2.png
Punktid5.png


ÕPETAJALE

 1. kontrolli, kas Sinu punktides hinnatava eksamiga päeviku ainekaardile on lisatud eksami hindamine punktides (eKooli administraator, kooli juhtkond)
 2. ava päevik, kuhu eksamihinded lisad
 3. vali + märgiga eksami lisamine
 4. lisa eksami kuupäev, märgi maksimumpunktid.
 5. sisesta eksamitulemused punktidena
 6. päevikus kuvatakse Sinu sisestust kujul "õpilase tulemus/maksimumtulemus", näiteks 95/100
 7. samal kujul esitatakse tulemus õpilastele ja vanematele uudisvoos ja mKoolis ning hinnetelehel ja teistes aruannetes.

Nõuanne

 • Soovitatav on eksami tulemused esitada nii, et maksimaalne punktide arv on 100. Nii on õpilastel ja vanematel lihtsam aru saada, milline on soorituse tase, sest nad ei pea arvutama protsenti.
 • Kuna punktides hinde lisamine on õpilastele ja lapsevanematele uus, võiks olla kodule lihtsam, kui hinde kommentaarina lisainfot anda. Võib-olla on vaja enne esimese eksami punktidega hindamist lapsevanematele selgitusi saata. Lisainfoks võib olla näiteks tavapärase hinde märkimine punktidega hinnatud hinde kommentaariks.
 • Kui soorituse protsent ei ole ilma arvutuseta leitav (nagu on 100 punktilise eksami saavutuse %), siis võiks lisada ka saavutuse %.
 • Kuna just saavutatud tulemuse % on see, mis 2020/21 õppeaastal põhikooli lõputunnistuse hinnetelehele lisatakse, tsiteerin määrust "eksamitulemuse protsendina maksimaalsest tulemusest” siis tuleks ka seda lapsevanematele selgelt teada anda. Kasutada saab ka eksamihinde kommentaari.

Lisatud näide kogu seda infot sisaldavast kommentaarist:

Punktid11.png

ÕPILASELE, LAPSEVANEMALE

 1. Punktides sisestatud eksamitulemust näed oma (lapse) uudisvoos
 2. Punktides sisestatud eksamitulemus ilmub ka mKooli
 3. Punktides sisetatud eksamitulemust näed hinnetelehel ja teistes aruannetesKLASSIJUHATAJALE, KOOLI JUHTKONNALE

 1. ava õpilase kaart, näed eksamitulemusi
 2. ava eksamiaine päevik, näed eksamitulemusi
 3. ava hinnetelehe aruanne, näed eksamitulemusi
 4. Kokkuvõtvate hinnete aruannetele lisatakse eksamitulemused.


ADMINISTRAATORILE

Lisa punktidel põhinev hindeskeem

 1. ava Klassifikaatorid > Hindeskeemid
 2. leia lehe lõpust link "Lisa uus punktidel põhinev hindeskeem"
 3. lisa skeemi nimetus, lisa piir, millest alates hinne loetakse mitterahuldavaks ja millest alates heaks hindeks

Tähtis: Hindeskeemile ei saa lisada punkte, sest sellises skeemis on võimalik kasutada kõiki arve, ka murdarve.

Lisa punktides hindamine ainekaardile

 1. ava Õppekava
 2. ava õppekava ainekaart, millega seotud päevikutesse punktides eksamihinded tuleb lisada
 3. muuda ära eksamihindega seotud ainekaardil eksamihinde hindeskeem
 4. salvesta
 5. muudatused kajastuvad päevikus kohe

Lisa punktid EHISe hinnete failile

 1. EHISe hinnete ekspordi faili koostamisel ei ole vaja teha mingeid muudatusi.

Kui ekspordifaili koostamisel leitakse punktides hinnatud eksamihinne, siis muudetakse failis olevat infot, punktide % maksimaalsest sooritusest arvutatakse ja kantakse faili xml tunnusega <osakaal>

Näide:


<oppeaine>

<aine_tyyp>E</aine_tyyp>

<kl_aine>E</kl_aine>

<osakaal>95</osakaal>

</oppeaine>