Eesmärgid

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Eesmärkide ja nende täitmiseks planeeritud sammude jaoks saavad täitajad olla ainult eKooli kasutajaga seotud ning vestlusel kohal viibivad inimesed. Ilma eKooli kasutajata, aga kohal olev lapsevanem ei saa olla mõne ülesande või eesmärgi täitjaks.
Ave4.png
Avyl5.png
Avyl1.png
Avyl2.png
Avyl3.png
Avyl4.png


Eesmärgid saab sisestada iga küsimuse juures:

  • vajutada nupul "Lisa eesmärk"
  • sisestada eesmärk
  • Salvesta sulgeb akna ja saad jätkata küsimustele vastamisega.


Saadud ülesandeid näeb õpilane oma ülesannete kokkuvõttes liigiga "Isiklik". Samamoodi näevad neid õpilasega seotud lapsevanemad.


Ülesannete aknas asuvad saadud ülesanded vastavalt oma tähtajale kas jaotuses "Varsti" või siis lähemate päevade ülesannete all.


Lapsevanem näeb neid ülesandeid, õpilane näeb ja saab kommenteerida ning märkida prioriteete. Kui ülesanne on "tehtud" siis saab selle vastavalt märgistada.


Igale saavutatud eesmärgile saab lisada ülevaate selle kohta, kuidas just see saavutati. Koostatud tagasiside on ajaveebi artikliga võrdses staatuses ja kuvatakse iga õpilase Sahtlis koos teiste ajaveebi postitustega.

Eelmisel arenguvestlusel seatud eesmärgid ja nende täitmine arutatakse läbi järgmisel vestlusel. Siis lisab klassijuhataja protokolli kokkuvõtva tagasiside kommentaari iga eesmärgi kohta.