Difference between revisions of "Eemalviibimine"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "category: ekool 3 {{panetahele|sisu= Oktoobrist 2019 on võimalik õpetajate koolimajas viibimist ja eemal olekuid paremini teada anda ning mugavamalt asendusi planeerida...")
(No difference)

Revision as of 09:38, 8 October 2019


NB! Oktoobrist 2019 on võimalik õpetajate koolimajas viibimist ja eemal olekuid paremini teada anda ning mugavamalt asendusi planeerida. Lisandun eemal viibimiste aruanne ning võimalus talletada läbitud koolituste infot.
Deccard1.png

Põhikooli ja gümnaasiumi seaduse § 46 lõige 7 sätestab: "Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud hindamise, testimise ja uuringute tulemused, samuti õpetajate tähelepanekud, tugispetsialistide ning koolivälise nõustamismeeskonna antud soovitused, rakendatud teenused ja tugi ning hinnang nende tulemuslikkuse kohta kantakse õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardile. "