Difference between revisions of "EHISe x-tee teenus Lae yldharidus"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 11: Line 11:
 
''Volikiri''
 
''Volikiri''
  
''Kükametsa Kooli direktor Harry Jänes volitab Koolitööde AS edastama Kükametsa Kooli (EHISe ID 555) andmeid EHISesse''
+
''Kükametsa Kooli direktor Harry Jänes volitab eKool AS edastama Kükametsa Kooli (EHISe ID 555) andmeid EHISesse''
  
 
''/allkirjastatud digitaalselt/''
 
''/allkirjastatud digitaalselt/''

Revision as of 14:56, 30 August 2018

NB! Kooli (uute) õpilaste andmete saatmine EHISesse
Ehis17.png
Ehis16.png
Ehis18.png

Volitus

EHISesse õpilaste andmete saatmise x-tee teenuse Lae_yldharidus kasutamiseks tuleb eKoolis avada teenus. Moodul on tasuta ja eKoolis kohe kõigile nähtav, aga selle andmevahetuseks kasutamine eeldab koolijuhi volitust. Näiteks:

Volikiri

Kükametsa Kooli direktor Harry Jänes volitab eKool AS edastama Kükametsa Kooli (EHISe ID 555) andmeid EHISesse

/allkirjastatud digitaalselt/

Volikiri saata ene@ekool.eu. Saadud volitused saadame edasi EHISesse ja sealt tuleb teenuse avamise teade. Seejärel avame eKoolis teenuse. Aega kulub vähemalt tööpäev, enamasti rohkem, seetõttu on hea volitused varakult ära saata. Volitust ei tule igal õppeaastal uuendada.

Õppima asumise kuupäev

Teenuse kasutamine eeldab ka, et teie uutele õpilastele on lisatud koolis õppimise alguse kuupäev. Kui õpilased eKooli ükshaaval lisada või importida, siis nõutakse selle info lisamist. Õppimise alustamise kuupäeva saab lisada 1. klassi määratud õpilaste vastuvõtu lõpetamisel ja kooli nimekirja kandmisel kõigile korraga, mida soovitame väga Tallinna koolidel teha. Kui kuupäev on puudu (enne sügist 2015 õppima asunud õpilastel), siis saab selle lisada Õpilasraamatust.

Kui kuupäev puudub, saab selle lisada õpilasraamatust (klassijuhataja, koolijuht).

Enne õppeaasta algust võib olla probleem, et Otsused lehel on õpilased klasside kaupa ja need käimas oleva õppeaasta klassid - uued õpilased tuleb üles leida otsinguga. Kui õppeaasta alanud, siis klassi nimekiri ka 1. klassi jaoks olemas.


Klassifikaatorid

Teenuse kasutamine eeldab EHISe nelja klassifikaatori lisamist, kehtivad kohe kõigile õppekava ja klassi õpilastele. Klassifikaatorid on:

 • õppekava põhineb riiklikul õppekaval (GRÕK, PRÕK...)
 • õppekeel (eesti, vene ...)
 • õppevorm (statsionaarne....)
 • iga klassi jaoks:
  • klassiaste (põhikooli I aste, ...)
  • klassi liik (tavaklass, keelkümblus....)

Klassifikaatorid saab seada Õppeaasta > EHIS > Klassifikaatorid lehelt. Sellel lehel tegutsemine ei eelda turvalist sisse logimist.

Teenuse kasutamine

Andmete tegelikuks üle kandmiseks on vaja:

 • logida id-kaardi või mobiil-ID, Smart-ID, pangalinkide abil,
 • valida, kas tegelete uute õpilastega või olemasolevate järgmisse klassi üle kandmisega
 • klasside kaupa saab uusi õpilasi otsida ja nende andmeid kontrollida.

Tulemused kuvatakse samal ekraanil. Kui õpilasi palju, siis võib-olla sealsamas ei näe kõiki andmeid. Üle kandmise tulemused kuvatakse aruandena - Aruanded > EHIs jaotuses on kõik vajalik igal juhul olemas.

x-tee teenus Lae_yldharidus avatud augustist 2015

 • paari minutiga on tehtud paari nädala töö
 • kõik teenust kasutanud koolid on rahul

Lisaks väike ekraanivideo (testkeskkonnas, mõned tänaseks kadunud pisiasjad võivad ekraanilt paista), leiate selle

http://id.ekool.eu/eKool/ehis.mov