Difference between revisions of "EHISe x-tee teenus Lae yldharidus"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with " Moodul tasuta ja eKoolis kohe kõigile avatud, aga eeldab koolijuhi volitust. Kui alguses arvasime, et info edastamine volituse saabumisest EHISele on volituse lisamiseks EH...")
 
 
(5 intermediate revisions by one user not shown)
Line 1: Line 1:
 +
[[category: ekool 3.0]]
 +
{{panetahele|sisu= Kooli (uute) õpilaste andmete saatmine EHISesse}}
 +
[[image:ehis17.png|600px|right]]
 +
[[image:ehis16.png|600px|right]]
 +
[[image:ehis18.png|600px|right]]
 +
[[image:ehis19_1.png|600px|right]]
 +
[[image:ehis19_2.png|600px|right]]
  
 +
'''Volitus'''
  
Moodul tasuta ja eKoolis kohe kõigile avatud, aga eeldab koolijuhi volitust. Kui alguses arvasime, et info edastamine volituse saabumisest EHISele on volituse lisamiseks EHISesse piisav, siis nüüd on selgunud, et saadud volitused põrgatan edasi EHISesse ja sealt tuleb teenuse avamise teade. Mis võib võtta kokku tööpäeva…
+
EHISesse õpilaste andmete saatmise x-tee teenuse ''Lae_yldharidus'' kasutamiseks tuleb eKoolis avada teenus. Moodul on tasuta ja eKoolis kohe kõigile nähtav, aga selle andmevahetuseks kasutamine eeldab koolijuhi volitust. Näiteks:
  
Teenuse kasutamine eeldab ka, et teie õpilastele on lisatud koolis õppimise alguse kuupäev. Kui õpilased ükshaaval lisada või importida, siis seda kuupäeva ei teki, saab lisada vastuvõtu lõpetamisel ja kooli nimekirja kandmisel kõigile korraga, mida soovitan väga Tallinna koolidel teha. Kui kuupäev puudu, saab selle lisada õpilasraamatust (klassijuhataja, koolijuht). Paar päeva veel probleem, et seal õpilased klasside kaupa ja need käimas oleva õppeaasta klassid - uued õpilased tuleb üles leida otsinguga. Kui õppeaasta alanud, siis klassi nimekiri ka 1. klassi jaoks olemas. Lisame eKooli veel selle, et ilma alguse kuuoäevata ei saaks kusagilt õpilasi lisada, see oleks kohustuslik väli. Praegu veel saab.
+
''Volikiri''
  
Ja veel eeldab teenuse kasutamine EHISe nelja klassifikaatori lisamist, kehtivad kohe kõigile õppekava ja klassi õpilastele.
+
''Kükametsa Kooli direktor Harry Jänes volitab eKool AS edastama Kükametsa Kooli (EHISe ID 555) andmeid EHISesse''
  
Ning siis polegi midagi muud, kui logida id-kaardi või mobiil-ID abil, valida et tegelete uute õpilastega ja klasside kaupa saab neid otsida ja andmeid kontrollida.
+
''/allkirjastatud digitaalselt/''
  
Tulemused kuvatakse kas sinnasamasse ekraanile, aga kui õpialsi palju, siis võib-olla sealsamas ei näa, aruanne on Aruanded > EHIs  jaotuses igal juhul olemas.  
+
Volikiri saata ene@ekool.eu. Saadud volitused saadame edasi EHISesse ja sealt tuleb teenuse avamise teade. Seejärel avame eKoolis teenuse. Aega kulub vähemalt tööpäev, enamasti rohkem, seetõttu on hea volitused varakult ära saata. Volitust ei tule igal õppeaastal uuendada.
 +
 
 +
'''Õppima asumise kuupäev'''
 +
 
 +
Teenuse kasutamine eeldab ka, et teie uutele õpilastele on lisatud koolis õppimise alguse kuupäev. Kui õpilased eKooli ükshaaval lisada või importida, siis nõutakse selle info lisamist.  Õppimise alustamise kuupäeva saab lisada 1. klassi määratud õpilaste vastuvõtu lõpetamisel ja kooli nimekirja kandmisel kõigile korraga, mida soovitame väga Tallinna koolidel teha. Kui kuupäev on puudu (enne sügist 2015 õppima asunud õpilastel), siis saab selle lisada Õpilasraamatust.
 +
 
 +
''' Kui kuupäev puudub, saab selle lisada õpilasraamatust (klassijuhataja, koolijuht).'''
 +
 
 +
Enne õppeaasta algust võib olla probleem, et Otsused lehel on õpilased klasside kaupa ja need käimas oleva õppeaasta klassid - uued õpilased tuleb üles leida otsinguga. Kui õppeaasta alanud, siis klassi nimekiri ka 1. klassi jaoks olemas. 
 +
 
 +
 
 +
'''Klassifikaatorid'''
 +
 
 +
Teenuse  kasutamine eeldab EHISe nelja klassifikaatori lisamist, kehtivad kohe kõigile õppekava ja klassi õpilastele. Klassifikaatorid on:
 +
* õppekava põhineb riiklikul õppekaval (GRÕK, PRÕK...)
 +
* õppekeel (eesti, vene ...)
 +
* õppevorm (statsionaarne....)
 +
* iga klassi jaoks:
 +
** klassiaste (põhikooli I aste, ...)
 +
** klassi liik (tavaklass, keelkümblus....)
 +
 
 +
Klassifikaatorid saab seada Õppeaasta > EHIS > Klassifikaatorid lehelt. Sellel lehel tegutsemine ei eelda turvalist sisse logimist.
 +
 
 +
'''Teenuse kasutamine'''
 +
 
 +
Andmete tegelikuks üle kandmiseks on vaja:
 +
* logida id-kaardi või mobiil-ID, Smart-ID, pangalinkide abil,
 +
* valida, kas tegelete uute õpilastega või olemasolevate järgmisse klassi üle kandmisega
 +
* klasside kaupa saab uusi õpilasi otsida ja nende andmeid kontrollida.
 +
 
 +
Tulemused kuvatakse samal ekraanil. Kui õpilasi palju, siis võib-olla sealsamas ei näe kõiki andmeid.
 +
 
 +
 
 +
=== EHISe andmevahetusega seotud aruanne ===
 +
 
 +
Üle kandmise tulemused kuvatakse aruandena - Aruanded > EHIs  jaotuses. Iga andmete ülekande kohta koostatakse eraldi fail. Iga ülekandesse valitud õpilase kohta on näha, kas andmete laadimine õnnestus või tekkis viga ning mis on vea põhjus. 
 +
 
 +
x-tee teenus Lae_yldharidus avatud augustist 2015
 +
 
 +
* paari minutiga on tehtud paari nädala töö
 +
* kõik teenust kasutanud koolid on rahul
  
 
Lisaks väike ekraanivideo (testkeskkonnas, mõned tänaseks kadunud pisiasjad võivad ekraanilt paista), leiate selle
 
Lisaks väike ekraanivideo (testkeskkonnas, mõned tänaseks kadunud pisiasjad võivad ekraanilt paista), leiate selle
  
id.ekool.eu/eKool/ehis.mov
+
http://id.ekool.eu/eKool/ehis.mov

Latest revision as of 16:19, 4 September 2019

NB! Kooli (uute) õpilaste andmete saatmine EHISesse
Ehis17.png
Ehis16.png
Ehis18.png
Ehis19 1.png
Ehis19 2.png

Volitus

EHISesse õpilaste andmete saatmise x-tee teenuse Lae_yldharidus kasutamiseks tuleb eKoolis avada teenus. Moodul on tasuta ja eKoolis kohe kõigile nähtav, aga selle andmevahetuseks kasutamine eeldab koolijuhi volitust. Näiteks:

Volikiri

Kükametsa Kooli direktor Harry Jänes volitab eKool AS edastama Kükametsa Kooli (EHISe ID 555) andmeid EHISesse

/allkirjastatud digitaalselt/

Volikiri saata ene@ekool.eu. Saadud volitused saadame edasi EHISesse ja sealt tuleb teenuse avamise teade. Seejärel avame eKoolis teenuse. Aega kulub vähemalt tööpäev, enamasti rohkem, seetõttu on hea volitused varakult ära saata. Volitust ei tule igal õppeaastal uuendada.

Õppima asumise kuupäev

Teenuse kasutamine eeldab ka, et teie uutele õpilastele on lisatud koolis õppimise alguse kuupäev. Kui õpilased eKooli ükshaaval lisada või importida, siis nõutakse selle info lisamist. Õppimise alustamise kuupäeva saab lisada 1. klassi määratud õpilaste vastuvõtu lõpetamisel ja kooli nimekirja kandmisel kõigile korraga, mida soovitame väga Tallinna koolidel teha. Kui kuupäev on puudu (enne sügist 2015 õppima asunud õpilastel), siis saab selle lisada Õpilasraamatust.

Kui kuupäev puudub, saab selle lisada õpilasraamatust (klassijuhataja, koolijuht).

Enne õppeaasta algust võib olla probleem, et Otsused lehel on õpilased klasside kaupa ja need käimas oleva õppeaasta klassid - uued õpilased tuleb üles leida otsinguga. Kui õppeaasta alanud, siis klassi nimekiri ka 1. klassi jaoks olemas.


Klassifikaatorid

Teenuse kasutamine eeldab EHISe nelja klassifikaatori lisamist, kehtivad kohe kõigile õppekava ja klassi õpilastele. Klassifikaatorid on:

 • õppekava põhineb riiklikul õppekaval (GRÕK, PRÕK...)
 • õppekeel (eesti, vene ...)
 • õppevorm (statsionaarne....)
 • iga klassi jaoks:
  • klassiaste (põhikooli I aste, ...)
  • klassi liik (tavaklass, keelkümblus....)

Klassifikaatorid saab seada Õppeaasta > EHIS > Klassifikaatorid lehelt. Sellel lehel tegutsemine ei eelda turvalist sisse logimist.

Teenuse kasutamine

Andmete tegelikuks üle kandmiseks on vaja:

 • logida id-kaardi või mobiil-ID, Smart-ID, pangalinkide abil,
 • valida, kas tegelete uute õpilastega või olemasolevate järgmisse klassi üle kandmisega
 • klasside kaupa saab uusi õpilasi otsida ja nende andmeid kontrollida.

Tulemused kuvatakse samal ekraanil. Kui õpilasi palju, siis võib-olla sealsamas ei näe kõiki andmeid.


EHISe andmevahetusega seotud aruanne

Üle kandmise tulemused kuvatakse aruandena - Aruanded > EHIs jaotuses. Iga andmete ülekande kohta koostatakse eraldi fail. Iga ülekandesse valitud õpilase kohta on näha, kas andmete laadimine õnnestus või tekkis viga ning mis on vea põhjus.

x-tee teenus Lae_yldharidus avatud augustist 2015

 • paari minutiga on tehtud paari nädala töö
 • kõik teenust kasutanud koolid on rahul

Lisaks väike ekraanivideo (testkeskkonnas, mõned tänaseks kadunud pisiasjad võivad ekraanilt paista), leiate selle

http://id.ekool.eu/eKool/ehis.mov