EHISe veateated hinnete ekspordil

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Eeldused lõpuhinnete ekspordiks:

 • EHISes peavad olema korda tehtud mallid; peavad olema lõpetajad lõputunnistuste registrisse loetud
 • eKoolis peavad olema määratud RÕKi ainete vastavused.
 • Hinded peavad olema eKoolis korras ja kontrollitud (abiks kooliastme hinnete aruanne Kokkuvõtvate hinnete tabel)
NB! Vigu saab parandada / muudatusi teha ni EHISe selle üpilase hinnetelehel kui ka xml failis (probleemsed andmeelemendid näiteks kustutada.

Mõned veateated on kopeeritud EHISe kasutajajuhendist:

6.6.2 XML failiga laadimise veateateid

  Probleem õppuriga: 39111047154, ei leia lõputunnistust. – Laetakse andmeid isikule, kes puudub andmebaasis või talle on mall määramata.

  Probleem õppuriga: 39111047154, tunnistusel puuduvad ained 'Filosoofia', 'Religiooniõpetus' - Laetakse Uuenda ained=0 parameetriga ja valikained ei ole selle õpilasel hinnetelehel.
  Probleem õppuriga: 39111047154, laetud õppeainel puuduvad aine nimetus ja/või kood. - Isikule laetakse valikaine andmeid, mida ei ole õppeasutuste vaates olevas kooli valikainete hulgas.

  Probleem õppuriga: 39111047154, laetud õppeaine '171699' ei ole määratud klassifikaatoris. – On märgitud ekslik aine klassifikaatori kood, mis ei vasta ühelegi ainele.

  Kirje muutunud. – Veateade kuvatakse juhul, kui õpilasele laetakse failis mitu korda sama õppeaine andmeid.

  Probleem õppuriga: 39111047154, Õppeaine klassifikaatori kood puudub. – Kohustusliku õppeainena laetakse ainet, mis on failis märgitud nimetuse, mitte klassifikaatori koodiga.

  Probleem õppuriga: 39806298902, õppeaine 'Kehaline kasvatus' ei ole õppekavas. – Laetakse põhikoolis eksamiainet, mis ei ole valikeksamina lubatud.

  Probleem õppuriga: 99999999999, aine 'Eesti keel ja kirjandus' on märgitud mitte kavas olnuks, aga tal on hinne '4 hea'. - Hinnetelehel on aine märgitud „Ei olnud õppekavas“, kuid failiga laetakse ainele andmeid.

  Hoiatus! Õppur: 39111047154, õppeainel 'Eesti keel' on failis antud kursuste arv '4' väiksem, kui õppekavas määratud '6'. – Õppeainele on failis märgitud vähem kursusi, kui õppekavas kohustuslikena.