Distsipliini aruanded

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Distsipliini aruannetes näidatakse kooli puudujaid mitmes lõikes: liiga palju puuduvad lapsed; lähipäevadel tõendite alusel puuduvad lapsed; puudutud ja kohal oldud päevade arvukus (söökla arvestuseks)
D171.png

Kõigi koolide koolijuhtidele on + märgi taha ikoonirea lõpus olemas <Distsipliin (beeta)>. Leht koosneb kolmest aruandest.


Suurpuudujad

Lehte avades näete oma kooli palju põhjuseta puuduvate laste nimekirja. Nimekirja saab vaadata (vastavalt EHISe jaotusele) viiel moel:

 • September-oktoober;
 • november-detsember;
 • jaanuar-märts;
 • aprill-mai;
 • õppeaasta.

NB! tabel ei ole koostatud mitte kooli defineeritud õppeperioodide järgi, vaid nii, nagu Te seda EHISesse peaksite kandma.

Igal valikul õpilased ja % muutuvad - vastavalt selle ajavahemiku põhjuseta puudutud tundide osakaalule toimunud tundide arvust. Tabeli kohal on abiinfo. Kui koolil ei ole  suurpuudujaks saamise % määratud (Klassifikaatorid > Puudumiste tüübid > Muuda), siis on see 15%. Kui koolil on % olemas, kasutatakse seda. 

Palun tähele panna: iga perioodi (alguskuu) esimestel päevadel on tabelis segadus - kui on toimunud vaid 10 tundi ja laps on puudunud 10 tundi ja klaassijuhataja ei ole veel puudumistõendit kinnitanud, lisanud, siis on selle lapse jaoks puudumisi 100%.

Tabelis on kolm täitmist ootavat veergu.

 • Esimene on seotud kooli tugi-isiku veerg. Kui seos on lisatud, siis näete siin, kas lapsega on keegi tegelemas. Lisamine käib galeriist õpilase kaardilt. Lisalugemine artiklist Tugiisik
 • Viimased kaks veergu on olemas neis koolides, kes on mõne Distsipliini moodulit kasutava kooligrupi liikmed. Täanse seisuga siis Tallinna munitsipaalkoolid. Kui tingimused on täidetud, näete siin:
  • kui lapsega tegelemine on üle antud lastekaitse- või sotsiaaltöötajale, kes konkreetselt selle lapsega tegeleb. 
  • võimalust anda lapsega tegelemine üle kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele.

Kooli jaoks on siin kõik palju põhjuseta puuduvad õpilased. Ka gümnaasiumi õpilased, kelle kohta koolikohustus ei kehti. Vastav kokkuvõte koolide kaupa tekib kohalikule omavalitsusele, aga sinna saavad vaid need  lapsed, kesl on alla 18 aasta vanad ja kes õpivad põhikoolis. Kokkuvõte on koostatud samade ajavahemike kohta nagu kooli puudumiste tabel, ainult et - perioodi esimese kuu jooksul selle ajavahemiku kohta infot ei kuvata (s.o. septembris ei näe midagi; novembris saab vaadata vaid esimest perioodi aga detsembris juba kahte perioodi jne). Kohalik omavalitsus näeb ainult puudujate koguarvu: Nt. et Kükametsa Koolis oli sept-okt 3; nov-dets 5; jaan-märts 2 ja aasta kokkuvõttes (puudumisi kogu õppeaasta jooksul toimunud tundidest) 2 õpilast, kelle jaoks põhjuseta puudumisi olu 20% või rohkem ajavahemikus toimunud tundidest. 

NB! Kohe, kui klassijuhataja on puudumised põhjendanud, muutub tabel. Nii koolis kui ka kohalikus omavalitsuses.
D174.png
D175.png
D172.png
D173.png


Puudujate prognoos

Tabelsi on toodud kolme järgmise päeva kohta ette sisse kantud tõendite arvukus klasside kokkuvõttes (klassijuhataja kinnitatud puudumistõendite alusel). Klassil vajutades avatakse õpilaste nimekiri ja on näha, kes just neist puudub tõendite alusel. Näha on täna, homme ja ülehomme; ülehomse asemel võib valida suvalise kuupäeva.

Õpilase koolis hoitavatesse andmetesse (galeriist õpilase kaardilt profiilis) on lisatud väli toiduvalik (dieet). Siia saab märkida, kui õpilasel on kooli poolt aksepteeritud erinõudmised menüü osas (taimetoitlane, gluteenitalumatus vms). See info kuvatakse tuleviku puudumiste aruandes, nii et söökla saab teada, kui ona vaja vähendada erinõudmistega portsjonite arvu.


Puudumiste ajalugu

Puudumiste ajalugu - puudutud õppepäevade aruanne kuude kaupa ja päevade lõikes. Algul avatakse kooli kokkuvõte ja klassi numbril vajutades saab avada aruande selle klassi õpilaste kohta. Olemas on põhjusega ja põhjuseta puudumiste filter.

NB!: puudutud päev on selline päev, kus õpilane on puudunud kas:

a) kõigist eKooli kantud tundidest

b) 50% eKooli kantud tundidest

c) 4 ja enamast tunnist.


Kohal on oldud päev, kus on kohalolek märgitud vähemalt 1 tunnist (ja mis ei täida puudutud päeva kriteeriume).

Aruannet avades on ees käimasolev periood, tabeli kohal olevast filtrist saab vahetada kas September-Oktoober või November-detsember. jne. Leitakse puudutud päevade arvukuse nii klassidele ja koolile kokku kui ka üksikute õpilaste kaupa.