Diagnoos

From eKool wiki
Revision as of 19:33, 17 May 2009 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Peale optimeerimise lõppu antakse kasutajale infot koostatud tunniplaanide kvaliteedi kohta. Iga kasutaja poolt seatud tingimuse (näiteks ajanõuded) rikkumist karistatakse (trahvi)punktidega. Need kaalutakse vastavalt kooli poolt määratud kaaludele ja liidetakse tunniplaani koondpunktideks.

Mida väiksem on tunniplaanile summana antud karistuspunktide arv, seda parem tunniplaan.

Kõige olulisemad indikaatorid tunniplaani headusest on tunniplaani kandmata jäänud tunnid (sest neile ei leidunud mingil põhjusel kohta), õpetaja „aukude“ arvukuse soovi rikkumine ja klassi põhiaegade (core times) rikkumine. Et detailselt uurida seda, mis tunniplaanis viltu on, kasuta tunniplaani diagnoosi funktsiooni.

500px

Valides Planeerimine > Diagnoos genereeritakse murekohtade loetelu. Kasulik on avada korraga nii tunniplaani kui ka diagnoosi aken, siis on veale vajutades kohe selge, kus see tekkis ja saab võimalusel murekohta muuta näiteks hiirega vedades. Kui valida diagnoositava vea nimetus vasakult, näitab detailide aken tunde ja elemente, millel selle konkreetse tingimustega on probleeme.