Difference between revisions of "Diagnoos"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
  
 
Peale optimeerimise lõppu antakse kasutajale infot koostatud tunniplaanide kvaliteedi kohta. Iga kasutaja poolt seatud tingimuse (näiteks ajanõuded) rikkumist karistatakse (trahvi)punktidega. Need kaalutakse vastavalt kooli poolt määratud kaaludele ja liidetakse tunniplaani koondpunktideks.  
 
Peale optimeerimise lõppu antakse kasutajale infot koostatud tunniplaanide kvaliteedi kohta. Iga kasutaja poolt seatud tingimuse (näiteks ajanõuded) rikkumist karistatakse (trahvi)punktidega. Need kaalutakse vastavalt kooli poolt määratud kaaludele ja liidetakse tunniplaani koondpunktideks.  
[[image:u2015_diagn.PNG|500px|right]]
+
[[image:u2015_diagn.png|500px|right]]
  
  

Revision as of 12:31, 11 March 2015


NB! Mida väiksem on tunniplaanile antud karistuspunktide arv, seda parem tunniplaan.

Peale optimeerimise lõppu antakse kasutajale infot koostatud tunniplaanide kvaliteedi kohta. Iga kasutaja poolt seatud tingimuse (näiteks ajanõuded) rikkumist karistatakse (trahvi)punktidega. Need kaalutakse vastavalt kooli poolt määratud kaaludele ja liidetakse tunniplaani koondpunktideks.

U2015 diagn.png


Kõige olulisemad näitaja tunniplaani kvaliteedi kohta on tunniplaani kandmata jäänud tunnid (neile ei leitud mingil põhjusel kohta), õpetaja „aukude“ (vabade tundide) arvu soovi rikkumine ja klassi põhiaegade (core times) rikkumine.

Planeerimine > Diagnoos aknasse genereerib gpUntis murekohtade loetelu. Kasulik on avada korraga nii tunniplaani kui ka diagnoosi aken, siis on veana kirjeldatud tunnil vajutades kohe selge, kus see tekkis ja saab murekohta kohe püüda muuta (näiteks hiirega vedades). Diagnoositavad vead on loeteltud vasakul, igal elemendil vajutades näitab detailide aken tundide numbreid ja elemente, millel selle konkreetse tingimustega on probleeme.

Alates versioonist gpUntis2009 on diagnoositavate tegevuste ja tingimuste loetelu korrastatud valdkondade kaupa, selgem ja ülevaatlikum. Kategooria saab avada vajutades selle ees oleval plussmärgil.

Gp Diagn2.PNG

Listis on näha nii täidetud kui ka täitmata tingimused. Kasuta <Min. kaal> välja et vigade loetelust lülitada välja mitteolulised vead (oled nendele tingimustele <Kaalumise> aknas määranud madala tähtsuse).