Baasandmed: Ained

From eKool wiki
Revision as of 16:01, 8 June 2008 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Kohustuslikud väljad ainete jaoks on unikaalne nimi, kindlasti tuleks täita ka täisnime veerg.

Soovituslikud väljad on aine jaoks vajalik ruum, kui palju võib olla pärastlõunaseid tunde ja kas on tegu peaainega. Ruum, kus läbi viiakse tuleks sisestada neile ainetele, mille toimumise eelduseks on teatud ruumi kasutamise võimalus. See tingimus töötab koos ruumide jaoks määratud ruumi kaalu tingimusega. Pärastlõunaste tundide arv: Määratakse, kui palju minimaalselt ja maksimaalselt võib aines olla pärastlõunaseid tunde. On range tingimus, s.o. seda gpUntis optimeerimisel ei riku! Sisesta pärastlõunaseid tunde nädala kohta (min , max) kui: Matemaatika 0,0 - ei tohi olla pärastlõunal ühtki tundi Bioloogia 0,1 - üks tund nädalas võib olla pärastlõunal Kodundus 2,2 – ei tohi olla tunde ennelõunal Põhiaine (H): Ainete jagamine põhiaineteks ja teisteks võimaldab tasakaalustada erinevaid ainetüüpe tunniplaanis päeva jooksul. Kui aine on põhiaine, siis on selliste ainete arv päeva jooksul määratav klasside kaupa. Nii ei tahaks ükski kool tunniplaani, kus klassi päev algab füüsikaga, jätkub matemaatika ning emakeelega ja siis tuleb keemia. Ääretunnid on klassi jaoks esimesed ja viimased tunnid, soovi korral saab neid vältida Reduction on klassiväline tegevus, s.o. selle paigutamisel ja statistilisel arvestamisel kasutatakse erinevaid reegleid. On olulisem õpetaja jaoks aga kasulik ainena kirja panna. Ainetundide järgnevus õpetajale ja klassile töötab koos Tunnid menüüst koostatud ainetundide järjestustega. Loe juhendist tagantpoolt! Ainete ajasoovid ei ole olulised, sest enne- ja pärastlõunaste tundide arvuga ning jagunemisega peaaineteks saab enamiku tingimusi sisestada. Kui vaja, on ka nende seadmine sarnane teiste baasandmete elementidele.