Asenduste statistika

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Töötades asenduste statistika graafilise ülevaatega (leht "Statistika") tuleb tähele panna, et kogu info kuvatakse selle kuupäeva-vahemiku kohta, mis üleval vasakus nurgas on valitud.
Uas8.png

Asenduste statistika muudeti Untis 2014 versioonis oluliselt, lisati dashboard sarnane graafikutega leht, mis annab koolijuhile kiire ülevaate asendustega seotud tegevustest oma koolis.

Uasstat1.png

Ajavahemik

Väga oluline on valida see ajavahemik, mille asenduste statistika ja dünaamika jälgimiseks statistikat soovitakse. Graafikute alguse ja lõpu kuupäeva saab valida endale sobivalt ja see rakendub KÕIGILE selle lehe graafikutele ja tabelitele.

Joongraafikul kuvatakse igapäevaselt toima planeeritud ainetundide arv (sinine joon) ning kui palju nendest toimus (paigutatud, roheline), kui palju asendati ja kui palju ära jäi. Iga päeva arvud kuvatakse kui hiirega peatuda selle päeva alal graafikus. Hiire parem klikk lubab monda joont graafikust eemaldada.
Toimumiste jagunemine

Lintgraafikul kuvatakse toimunud / ära jäänud / asendatud tundide proportsioon klasside kaupa. Kui asendamine / ära jäämine toimus tunnirühmas (mitu klassi samas tunnis), siis loetakse asendus või toimumine iga klassi jaoks eraldi (korduvalt).

NB! Selles tabelis klassi lühinimel klikates saad kogu kooli ülevaate asemele ekraanile konkreetse klassi tundide toimumise, asenduste, ära jäämiste kokkuvõtte.
Uastat5.png
Uasstat2.png
Uasstat3.pngJoongraafikul on nüüd sellele klassile planeeritud ja toimunud tunnid samal ajavahemikul: tundide toimumised kuvatakse ainete kaupa tabelis (toimunud matemaatika, bioloogia tunde). Asendused ja ära jäämised kuvatakse kuupäevadena grupeerituna eraldi tabelis. Olemas on klassi ära jäämiste ja asendsute põhjuste pirukas.

Tabeli kohalt saad klassi muuta ning liikuda tagasi ülevaatesse.Nädalatele jagunemine

Nädalapäevadele ja tundidele koondatud ära jäämiste ja asenduste tabel võimaldab saada ülevaate ära jäänud ja asendatud tundide sagedusest erinevates ajaslottides. Paremklikk tabelil võimaldab valida, milliseid asendsute või ära jäämiste tüüpe tabelis kuvatakse.

Õpetaja kokkuvõte

Õpetajate kokkuvõtte tabelis on kirjas kõik kooli õpetajad ning nende uuritavas ajavahemikus regsitreeritud puudumised; mitu päeva õpetaja kokku puudus ning mitu tundi ära jäi ja mitu tundi asendati.

NB! Selles tabelis õpetaja lühinimel klikates saad kõigi õpetajate ülevaate asemele ekraanile konkreetse õpetaja tundide toimumise, asenduste, ära jäämiste kokkuvõtte.
Uastat6.png
Uasstat4.png

Õpetaja detailsel lehel leiad samad graafikud mis ülevaateski:

  • Esmalt joongraafik ajavahemikus toimunud, ära jäänud, asendatud tundide kohta;
  • õpetaja õpetatavate ainete ja klasside tundie toimumiste ja ära jäämiste listdiagrammi;
  • nädalapäevade ja tundide ära jäämiste ja asenduste sagedused ning
  • asenduste ja ära jäämiste ülevaate kuupäevaliselt ja tundide kaupa.
  • olemas on puudumiste põhjuste pirukas.


Puudumiste põhjused

Statistika akna kolmandas osas kuvatakse puudumiste põhjuste jagunemise "pirukas" ja tabel põhjustega ning nende arvukusega.Aruanded

Uas9.png

Asenduste statistika teiselt lehelt leiab asendusega seotud aruanded, mis on tuttavad eelmistest versioonidest. Aruanded on: asenduste arvestus; ära jäetud päevade ülevaade; asenduste ülevaade ja täiendavate tegevuste (lisakoormuse) arvestus. Peale aruande valimist saab lehe paremal poolel täpsustada aruandesse info kogumisega seotud parameetreid (ajavahemik; kas valitud on klassid või õpetajad; millist liiki asendusi kaasatakse jms)