Asendusest teatamine

From eKool wiki
Revision as of 15:51, 10 March 2014 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Asendustega seotud teated

Uas10.png
Uas11.png
Uas12.png

Kui asendajad on määratud, siis on järgmiseks ülesandeks tekitada väljund (väljatrükk, html fail kooli lehele, saata e-kirjaga või sms teatega. E-kiri ja sms teade eeldavad küll Info-Timetable mooduli olemasolu ja sms teade lisaks lepingut operaatoritega.

Asenduste listi saab ette, kui avada asenduste halduse aken ja vajutada <Print Preview> ehk siis trüki eelvaate ikoonil. Reeglina on sellel palju liigset infot, s.t. see ei ole õpetajatele või klassidele jagamiseks sobilik. Lisaks vajad eraldi liste nt klassidele; infomonitoril näitamiseks, õpetajate informeerimiseks.

Untises saab paljudele akendele salvestada erinevaid vaateid - leiad drop-down menüü akna alumises parempoolses nurgas; seal on juba defineeritud vaated ning võimalus salvestada uusi (Salvesta vaade kui....). Nii saab samale tabelile defineerida nt andmetega töötamise vaate(d) ja erinevad väljundid. Mida võib teha:

  • salvestada uue nimega vaade
  • valida väljundiks vajalikud veerud (ikoon "Tabeli kohandamine"); määraat saab, kas veerud on näha ainult ekraanil või on nad ka trükivaates.

NB! Veergu "Asenduse nr." ei saa ekraanilt peita, selle saab trükivaatest välja lülitada.

  • määra soovi korral sorteering, nt õpetajate kaupa
  • veergude järjestsust tabelis saab muuta neid teise kohta lohistades.
  • täpsemad määratlused saab teha ikooniga >Seaded> - näiteks gruppide pealkirjad jm loetavust parandavad määratlused
  • Väljundi koostamise piirkonda saab täpsustada; näiteks valides mis päevast mis päevani väljundisse info kaasatakse; kas kaasatakse mitu õpetajat, kas iga uue õpetaja / klassi info algab uuelt lehelt; kas trükkida ainult uued asendused jms.
  • asenduste tüüpidele saab määrata värvikoodi ja seda kasutada ka väljatrükis.


Päeva tunniplaan

Analoogselt tunniplaani formaatidele on Untis koostanud mõned eelnevalt defineeritud andmetega formaadid, leiad need <Asendused> aknast <Asenduse formaatide> ikooniga. Kasutamine on analoogne tunniplaani formaatidega. Erinevuseks on võimalik määrata, et üks või teine formaat on "igapäevaselt välja trükitav".

Oluliseks võibki olla "päeva tunniplaani" trükkimine, kuhu on lisatud kõik selleks päevaks planeeritud asendused ja tehtud muudatused. Tavaliselt kasutatakse selleks ülevaate formaate ja asendused on märgitud punases kirjas.

HTML väljund

Väljund html failistikku toimub nagu baasmoodulis - trükkimisel valida väljundi vormiks HTML, tulemus salvestatakse vastavalt.