Asendused

From eKool wiki
Revision as of 13:50, 16 September 2014 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


NB! Õpetaja saab ISE oma päevikust avada ja lõpetada asendusõpetajate õigusi tema päevikus tegutseda.
Ase5.png
Ase6.png

Päeviku all, tunnikirjelduste nimekirja lõpust leiate asenduste halduse vahendid. Vaikimisi on sektsioon suletud, kui vajuatate kolmnurgal, siis avatakse selles päevikus olemasolevate asenduste nimekiri.

Õpetaja saab:

1. lõpetada avatud asendusi. Selleks tuleb vajutada <Kustuta> ikoonil asendaja real. Teise õpetaja juurdepääs Teie päevikule lõpetatakse kohe.

2. määrata uusi asendusõpetajaid. Selleks:

    • Valida nupp <Lisa uus asendaja>
    • alustada kolleegi nime kirjutamist, pakutakse sobiva nimega õpetajaid ja nimekirjast saab teha valiku noolega või hiirega.
    • valida põhjus, miks asendust vaja on
    • <Salvesta> lõpetab asenduse lisamise.

Asendustundide sisse kandmine toimub asendaja jaoks samamoodi nagu tavalisel tunnil. eKool lisab ise igale asendaja sisse kantud tunnile asenduse tunnuse ja hetkel kehtiva asenduse põhjuse. Näide:

  • õpetaja Kask lisas enne koolitusele minekut 3.04 oma päevikule asendajaks õpetaja Kuuse, põhjus "koolitusel". Õpetaja Kuusk kandis sisse tunnid 6.04 ja 7.04. Need tunnid saavad asenduste aruandes liigi "koolitusel".
  • Õpetaja Kask tuli tagasi tööle, aga jäi haigeks. 8.04 muutis koolijuht Mänd asenduse põhjuseks "Haigestumine". Õpetaja Kuuse 8.04 ja 9.04 sellesse päevikusse sisse kantud tunnid saavad asenduse põhjuseks "haigestumine".

Need põhjused kajastuvad ka asenduste aruandes.

NB! Asenduse liik ja asendustunni tunnus lisatakse sel hetkel, kui asendusõpetaja tunni lisab, neid hiljem muuta ei ole võimalik.