Arve ja statistikat

From eKool wiki
Revision as of 08:26, 3 October 2008 by 10.0.1.200 (Talk)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Leia siit mitmesugust statistikat eKooli kasutajate tegevuste kohta!


Ainetundide sissekandmine eKooli ja muutmine

Ainetund toimub alati mingil kindlal kuupäeval. eKool peab meeles, millal see tund esimest korda eKooli sisse kanti ja millal seda viimati muudeti. Ja et kõik selgem oleks, siis graafik ka:

Tundidelisamine.png

  • Kokku sisse kantud tunde 2007/08 õppeaastal: 4 833 116

Ainetundi teeb õpetaja alati mingeid muutusi - lisab hindeid, märkusi, muudab tunnikirjeldust.... Järgnev tabel näitab tundide arvu tunni toimumise kuupäeva ja selle viimase muutmise päeva vahelist aega päevades.


  • Kokku muudetud tunde 2007/08 õppeaastal: 4 883 712


Puudumiste põhjuste sisestamine

Sarnane ajaline analüüs puudumise kuupäeva ja sellele põhjuse sisestamise ja muutmise kuupäeva vahelisest ajast. Ehk klassijuhataja korralikkus.

Puudpohjustestat.png

eKooli kuu jooksul kasutanud õpetajad

Opetajaidekoolis.png