Arve ja statistikat

From eKool wiki
Revision as of 10:47, 29 February 2008 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Leia siit mitmesugust statistikat eKooli kasutajate tegevuste kohta!


Ainetundide sissekandmine eKooli ja muutmine

Ainetund toimub alati mingil kindlal kuupäeval. eKool peab meeles, millal see tund esimest korda eKooli sisse kanti ja millal seda viimati muudeti. Järgnev tabel annabki tundide arvu nende sissekandmise ja tegeliku toimumise kuupäevade võrdluses (koostatud 28.02.08):

kuni 100 päeva varem 1 437 kuni 99 - 10 päeva varem 106 435 kuni 9 - 2 päeva varem 204 590 eelmisel päeval 66 952 samal päeval 3 071 593 järgmisel päeval 265 751 ülejärgmisel päeval 126 119 3 päeva kuni nädal hiljem 322 216 kuni 1 - 2 nädalat hiljem 423 060 kuni 14 - 30 päeva hiljem 152 145 kuni 31 - 100 päeva hiljem 83 900 kuni 101 - 334 päeva hiljem 7 481 Kokku sisse kantud tunde 2007/08 õppeaastal: 4 833 116

Ainetundi teeb õpetaja alati mingeid muutusi - lisab hindeid, märkusi, muudab tunnikirjeldust.... Järgnev tabel näitab tundide arvu tunni toimumise kuupäeva ja selle viimase muutmise päeva vahelist aega päevades.

kuni 100 päeva varem 1 251 kuni 99 - 10 päeva varem 43 373 kuni 9 - 2 päeva varem 99 814 eelmisel päeval 42 672 samal päeval 2 933 699 järgmisel päeval 310 163 ülejärgmisel päeval 151 912 3 päeva kuni nädal hiljem 394 625 Kokku muudetud tunde 2007/08 õppeaastal: 4 883 712


Ja et kõik selgem oleks, siis graafik ka:


kuni 1 - 2 nädalat hiljem 543 985 kuni 14 - 30 päeva hiljem 219 055 kuni 31 - 100 päeva hiljem 129 002 kuni 101 - 334 päeva hiljem 12 910