Aruanded

From eKool wiki
Revision as of 12:12, 28 January 2012 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


NB! Aruannete kaudu saad analüüsida koolis tehtud tööd ning õpilaste tulemusi; koostada kokkuvõtteid; teha kokkuvõtteid ja koostada vajalikke dokumente.
NB! Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.
H437.png

1. vali <Aruanded>. Aruanded on grupeeritud. 2. vajuta vajaliku aruande grupi nimetusel

  • Puudumised: puudumiste aruanne; puudumised liigiti; päeva puudujad; suurpuudujad
  • Hinded: (jooksvad hinded) hinnete statistika, hinnetelehed, murelapsed
  • Kokkuvõtvad hinded: tunnistus ja tunnistus 2; õppeedukuse aruanne, kokkuvõtvad hinded, puudulikud hinded; õpimapp
  • Arenguvestlus: arenguvestluste aruanne, küsimuste aruanne, meeldetuletused (näha ainult neis koolides, kus arenguvestluste moodul piloteerimiseks avatud)
  • Sündmused: märkuste aruanne (lisandub õppenõukogu otsuste aruanne)
  • Õpilased & vanemad: õpilaste andmed, kasutusaktiivsus; lisandub klassi siltide aruanne
  • Õpetajad: õpetaja koormus, tunnikirjeldused, lukustatud päevikud
  • Sisseastumine: vastuvõtu aruanne
  • eksport ja import: hinnete eksport

3. Aruanne vaikimisi avavalikutega kuvatakse ekraanile. Edasiseks täpsustamiseks või aruande vaate muutmiseks kasuta aruande kohal olevaid valikuid.


Aruannete trükkimine

Kuidas just tellitud aruanne printerist välja tuleb, oleneb iga kasutaja individuaalsetest seadetest. Olulisemad neist on aruande lehele paigutus (trüki orientatsioon) ja trükitavale lehele lisatavad päised / jalused.

Mõned soovitused:

1. File menüü käsk Page Setup (Lehe trükiseaded) on Mozilla Firefox ja Internet Explorer veebilehitsejates see koht, kus saate muuta lehe orientatsiooni - püst või rõhtpaigutus (portrait või landscape).

2. Safari kasutajad leiavad orientatsiooni muutmise koha File menüü Print aknast.

3. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Internet Exploreri File ja Page Setup aknast. Sealt leiate 6 valiku sektsioonist "Headers and Footers" mis kõik tuleks seada olekusse "-Empty-"

4. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Mozilla Firefox ja Safari brauseri File ja Print aknast.

  • Safaril tuleks leida ja lisada linnuke küsimuse "Print headers and footers" ette;
  • Mozilla annab 6 valikut "Page headers" ja "Page footers" jaoks, mis kõik tuleks seada olekusse "--blank--"