Aruanded

From eKool wiki
Revision as of 18:33, 12 September 2010 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


NB! Aruannete kaudu saad analüüsida eelmistel aastatel tehtud tööd ning õpilaste tulemusi; näha tegemata ülesannete analüüsi ja individuaalsete ülesannete täitmist; koostada demograafilisi kokkuvõtteid; teha kokkuvõtteid koolis tehtud töö kohta ja koostada vajalikke dokumente.
H33.png
 1. vali <Aruanded>
 2. vajuta vajaliku aruande nimetusel
 3. Aruanne vaikimisi avavalikutega kuvatakse ekraanile. Edasiseks täpsustamiseks või aruande vaate muutmiseks kasuta aruande kohal olevaid valikuid.

Puudumiste aruanne

NB! Koondab ajavahemikus juhtunud puudumised ja annab koolijuhile selge ülevaate õpilaste korralikkusest; klassijuhataja näeb ainult oma klassi puudumiste kokkuvõtet. Juba “vanas” eKoolis oli see üks olulisemaid aruandeid.
 • kuvab vaikimisi kogu õppeaasta puudumised klasside kaupa ja kogu kooli puudumiste summa jagatuna puudumiste ja hilinemiste liikude kaupa.
 • Klassi nimetusel vajutades avaneb klassi õpilaste puudumiste kokkuvõte
 • saab muuta näidatavat perioodi või valid ajavahemiku mille puudumisi näidatakse (alates.... kuni....)

Päeva puudujad

näitab kõiki kooli tänaseid puudujaid. Iga puuduja kohta kuvatakse tema vanemate kontaktid ja millistest ainetundidest puudumine on märgitud. Uus aruanne, mis on aluseks näiteks kodudesse helistamisel või hiljem ka sms teadete saatmisel.

 • saab muuta näidatavat päeva ja teha valiku klasside kaupa.
 • kuvatakse lapse nimi ja klass; tema vanemate nimed ja kontakttelefon, e-post; puudutud tunnid - tunni järjenumber ja aine.

Hinnete statistika

J33.png

kaua oodatud aruanne hinnete statistilise kokkuvõttega. Avaneb praeguse õppeaasta õppekavade järgi kokkuvõte hinnete keskmise, ning erinevate kasutataud hinnete arvukusega.

 • vaheta aruande kohal olevast filtrist perioodi, mille kohta aruanne koostatakse ja/või hindetüüpi: kõik hinded, kokkuvõtvad, jooksvad hinded
 • vajuta õppekaval, et saada selle õppekava kursuste (päevikute) hinnete statistilist analüüsi.
  • vajuta kursusel, et saada seda kursust õpetavate õpetajate hinnete statistika
 • vali <Klassid: kõik> et saada klasside hinnete statsitikat;
  • vajuta klassi numbril, et saada klassi õpilaste hinnete statsitikat
 • vajuta <Ained: kõik> et saada koolis õpetatavate ainete kokkuvõtet perioodis või õppeaastas
  • vajuta aine nimetusel, et saada seda ainet õpetavate õpetajate kokkuvõtet hinnetest selles aines.

Õpilaste andmed

J34.png


Klassi õpilaste ja nende vanemate kontaktandmed ja andmed õppekava kohta, millel õpilased õpivad.

eKooli kasutamise aktiivsus

H34.png

Aruandes saad ülevaate oma kooli õpilaste ja õpetajate aktiivsusest eKooli kasutades. Klassil vajutades avaneb klassi õpilaste eKooli kasutamise logi ning lapsevanemate tegutsemine on näidatud õpilaste real. Õpetajate aktiivsus näidatakse eraldi.