Difference between revisions of "Aruanded"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 25: Line 25:
 
* [[Puudulike aruanne]]
 
* [[Puudulike aruanne]]
 
* [[Õppeedukuse aruanne]] - õpilasraamatu sarnane koondhinnete tabel õpilaste kaupa
 
* [[Õppeedukuse aruanne]] - õpilasraamatu sarnane koondhinnete tabel õpilaste kaupa
* [[Õpilaste andmed]]
+
* Õpilaste andmed
 
* [[Puudumiste päeviku aruanne]]
 
* [[Puudumiste päeviku aruanne]]
  
Line 60: Line 60:
 
* [[Õppeedukuse aruanne]] - õpilasraamatu sarnane koondhinnete tabel õpilaste kaupa
 
* [[Õppeedukuse aruanne]] - õpilasraamatu sarnane koondhinnete tabel õpilaste kaupa
 
* [[Õpinguraamatu aruanne]]
 
* [[Õpinguraamatu aruanne]]
* [[Õpilaste andmed]]
+
* Õpilaste andmed
 
* [[Klassi ainete loetelu]]
 
* [[Klassi ainete loetelu]]
 
* [[Puudumiste päeviku aruanne]]
 
* [[Puudumiste päeviku aruanne]]
 
* [[Päeviku trükiaruanne]]
 
* [[Päeviku trükiaruanne]]

Revision as of 20:55, 25 May 2010


NB! Aruannete lugemiseks peab sinu arvutis olema installeeritud Acrobat Reader, sest päeviku aruandeid luuakse .pdf formaadi failidena. Ka peab Sinu brauseris olema lubatud pdf failide avamine raldi aknas. Probleemide korral pöördu oma kooli arvuteid haldava töötaja poole!

Mitme aruande puhul küsitakse - kas koostada see aine või õppeaine põhiselt. Loe lähemalt....

Õpetajal on õigus eKoolis koostada Päeviku trükiaruannet ja oma Õpetaja koormuse aruannet. Päeviku aruanne võimaldab õpetajal trükkida päevikulehti ning tunnikirjelduste aruannet, õpetaja koormuse aruanne pidada arvestust enda antud tundide kohta.

Klassijuhataja aruanded eKoolis on:

Operatiivsed, hetkeseisu kajastavad aruanded:

  • Hinnetelehe vaatamise aruanne - aktiivsed vanemad
  • Puudumiste aruanne - klassi puudumiste kokkuvõte klassijuhataja poolt määratud ajavahemikus
  • Murelaste aruanne - õpilased, kelle jooksvad hinded ja arvukad puudumsied ennustavad probleemide teket
  • Hinnetelehed - eKooli mitte kasutavate vanemate tarvis välja trükitav jooksvate hinnete ja märkuste aruanne

Veerandit või aastat kokku võtvad aruanded:


Koolijuhi aruanded eKoolis on:

Operatiivsed, hetkeseisu kajastavad aruanded:

  • Puudumiste aruanne - klasside kaupa puudumiste kokkuvõte koolijuhi poolt määratud ajavahemikus
  • Murelaste aruanne - klasside kaupa õpilased, kelle jooksvad hinded ja arvukad puudumsied ennustavad probleemide teket
  • Hinnetelehed - eKooli mitte kasutavate vanemate tarvis välja trükitav jooksvate hinnete ja märkuste aruanne

Veerandit või aastat kokku võtvad aruanded:

eKooli administraatori kasutada on järgmised aruanded:

Operatiivsed, hetkeseisu kajastavad aruanded:

Veerandit või aastat kokku võtvad aruanded: