Aruanded

From eKool wiki
Revision as of 21:21, 23 July 2007 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

kategooria: eesti kategooria: kasutajale kategooria: koolile

NB! Aruannete lugemiseks peab sinu arvutis olema installeeritud Acrobat Reader, sest päeviku aruandeid luuakse .pdf formaadi failidena. Ka peab Sinu brauseris olema lubatud pdf failide avamine raldi aknas. Probleemide korral pöördu oma kooli arvuteid haldava töötaja poole!

Õpetajal on õigus eKoolis koostada Päeviku aruannet ja oma Õpetaja koormuse aruannet. Päeviku aruanne võimaldab õpetajal trükkida päevikulehti ning tunnikirjelduste aruannet, õpetaja koormuse aruanne pidada arvestust enda antud tundide kohta.

Klassijuhataja aruanded eKoolis on:

Operatiivsed, hetkeseisu kajastavad aruanded:

  • Hinnetelehe vaatamise aruanne - aktiivsed vanemad
  • Puudumiste aruanne - klassi puudumiste kokkuvõte klassijuhataja poolt määratud ajavahemikus
  • Murelaste aruanne - õpilased, kelle jooksvad hinded ja arvukad puudumsied ennustavad probleemide teket
  • Hinnetelehed - eKooli mitte kasutavate vanemate tarvis välja trükitav jooksvate hinnete ja märkuste aruanne

Veerandit või aastat kokku võtvad aruanded:


Koolijuhi aruanded eKoolis on:

Operatiivsed, hetkeseisu kajastavad aruanded:

  • Puudumiste aruanne - klasside kaupa puudumiste kokkuvõte koolijuhi poolt määratud ajavahemikus
  • Murelaste aruanne - klasside kaupa õpilased, kelle jooksvad hinded ja arvukad puudumsied ennustavad probleemide teket
  • Hinnetelehed - eKooli mitte kasutavate vanemate tarvis välja trükitav jooksvate hinnete ja märkuste aruanne

Veerandit või aastat kokku võtvad aruanded:

eKooli administraatori kasutada on järgmised aruanded:

Operatiivsed, hetkeseisu kajastavad aruanded:

Veerandit või aastat kokku võtvad aruanded: