Difference between revisions of "Aruanded"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
  
 
{{panetahele|sisu= Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.}}
 
{{panetahele|sisu= Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.}}
 
 
 
[[image: h437.png|600px|right]]
 
[[image: h437.png|600px|right]]
  
 
1. vali <Aruanded>. Aruanded on grupeeritud.
 
1. vali <Aruanded>. Aruanded on grupeeritud.
 +
 
2. vajuta vajaliku aruande grupi nimetusel
 
2. vajuta vajaliku aruande grupi nimetusel
** [[Puudumised]]: puudumiste aruanne; puudumised liigiti; päeva puudujad; [[põhjuseta puudumised]] ehk suur-puudujad
+
 
** [[Hinded]]: (jooksvad hinded) hinnete statistika, hinnetelehed, murelapsed
+
* [[Puudumised]]: puudumiste aruanne; puudumised liigiti; päeva puudujad; [[põhjuseta puudumised]] ehk suur-puudujad
** Kokkuvõtvad hinded: [[tunnistused]] ja tunnistus 2; [[õppeedukuse aruanne]], [[kokkuvõtvate hinnete tabel]], [[puudulike hinnete aruanne]]; [[klassi kokkuvõte]]; [[õpimapp]]
+
* [[Hinded]]: (jooksvad hinded) hinnete statistika, hinnetelehed, murelapsed
** Arenguvestlus:  arenguvestluste aruanne, küsimuste aruanne, meeldetuletused (näha ainult neis koolides, kus arenguvestluste moodul piloteerimiseks avatud)
+
* Kokkuvõtvad hinded: [[tunnistused]] ja tunnistus 2; [[õppeedukuse aruanne]], [[kokkuvõtvate hinnete tabel]], [[puudulike hinnete aruanne]]; [[klassi kokkuvõte]]; [[õpimapp]]
** Sündmused: märkuste aruanne (lisandub õppenõukogu otsuste aruanne)
+
* Arenguvestlus:  arenguvestluste aruanne, küsimuste aruanne, meeldetuletused (näha ainult neis koolides, kus arenguvestluste moodul piloteerimiseks avatud)
** [[Õpilased ja lapsevanemad]]: õpilaste andmed, kasutusaktiivsus; lisandub klassi siltide aruanne
+
* Sündmused: märkuste aruanne (lisandub õppenõukogu otsuste aruanne)
** [[Õpetaja töö]]: õpetaja koormus, tunnikirjeldused, lukustatud päevikud
+
* [[Õpilased ja lapsevanemad]]: õpilaste andmed, kasutusaktiivsus; lisandub klassi siltide aruanne
** Sisseastumine: vastuvõtu aruanne
+
* [[Õpetaja töö]]: õpetaja koormus, tunnikirjeldused, lukustatud päevikud
** eksport ja import: kokkuvõtvate hinnete eksport
+
* Sisseastumine: vastuvõtu aruanne
 +
* eksport ja import: kokkuvõtvate hinnete eksport
 +
 
 
3. Aruanne vaikimisi avavalikutega kuvatakse ekraanile. Edasiseks täpsustamiseks või aruande vaate muutmiseks kasuta aruande kohal olevaid valikuid.
 
3. Aruanne vaikimisi avavalikutega kuvatakse ekraanile. Edasiseks täpsustamiseks või aruande vaate muutmiseks kasuta aruande kohal olevaid valikuid.
  

Revision as of 13:34, 5 December 2012


NB! Aruannete kaudu saad analüüsida koolis tehtud tööd ning õpilaste tulemusi; koostada kokkuvõtteid; teha kokkuvõtteid ja koostada vajalikke dokumente.
NB! Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.
H437.png

1. vali <Aruanded>. Aruanded on grupeeritud.

2. vajuta vajaliku aruande grupi nimetusel

3. Aruanne vaikimisi avavalikutega kuvatakse ekraanile. Edasiseks täpsustamiseks või aruande vaate muutmiseks kasuta aruande kohal olevaid valikuid.


Aruannete trükkimine

Kuidas just tellitud aruanne printerist välja tuleb, oleneb iga kasutaja individuaalsetest seadetest. Olulisemad neist on aruande lehele paigutus (trüki orientatsioon) ja trükitavale lehele lisatavad päised / jalused.

Mõned soovitused:

1. File menüü käsk Page Setup (Lehe trükiseaded) on Mozilla Firefox ja Internet Explorer veebilehitsejates see koht, kus saate muuta lehe orientatsiooni - püst või rõhtpaigutus (portrait või landscape).

2. Safari kasutajad leiavad orientatsiooni muutmise koha File menüü Print aknast.

3. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Internet Exploreri File ja Page Setup aknast. Sealt leiate 6 valiku sektsioonist "Headers and Footers" mis kõik tuleks seada olekusse "-Empty-"

4. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Mozilla Firefox ja Safari brauseri File ja Print aknast.

    • Safaril tuleks leida ja lisada linnuke küsimuse "Print headers and footers" ette;
    • Mozilla annab 6 valikut "Page headers" ja "Page footers" jaoks, mis kõik tuleks seada olekusse "--blank--"