Difference between revisions of "Aruanded"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
[[category: eesti]]
+
[[category: eKool3.0]]
[[category: kasutajale]]
+
[[category: koolile]]
+
  
{{panetahele|sisu=Aruannete lugemiseks peab sinu arvutis olema installeeritud Acrobat Reader, sest päeviku aruandeid luuakse .pdf formaadi failidena. Ka peab Sinu brauseris olema lubatud pdf failide avamine raldi aknas. Probleemide korral pöördu oma kooli arvuteid haldava töötaja poole!}}
 
  
Mitme aruande puhul küsitakse - kas koostada see [[aine või õppeaine]] põhiselt. Loe lähemalt....  
+
{{panetahele|sisu= Aruannete kaudu saad analüüsida eelmistel aastatel tehtud tööd ning õpilaste tulemusi; näha tegemata ülesannete analüüsi ja individuaalsete ülesannete täitmist; koostada demograafilisi kokkuvõtteid; teha kokkuvõtteid koolis tehtud töö kohta ja koostada vajalikke dokumente.}}
  
'''Õpetajal''' on õigus eKoolis koostada
+
[[image: h33.png|600x600px|right]]
[[Päeviku trükiaruanne]]t ja oma [[Õpetaja koormuse aruanne]]t. Päeviku aruanne võimaldab õpetajal trükkida päevikulehti ning tunnikirjelduste aruannet, õpetaja koormuse aruanne pidada arvestust enda antud tundide kohta.
+
  
'''Klassijuhataja aruanded''' eKoolis on:
+
# vali <Aruanded>
 +
# vajuta vajaliku aruande nimetusel
 +
# Aruanne vaikimisi avavalikutega kuvatakse ekraanile. Edasiseks täpsustamiseks või aruande vaate muutmiseks kasuta aruande kohal olevaid valikuid.
  
Operatiivsed, hetkeseisu kajastavad aruanded:
+
===Puudumiste aruanne ===
  
* Hinnetelehe vaatamise aruanne - [[aktiivsed vanemad]]
+
{{panetahele|sisu= Koondab ajavahemikus juhtunud puudumised ja annab koolijuhile selge ülevaate õpilaste korralikkusest; klassijuhataja näeb ainult oma klassi puudumiste kokkuvõtet. Juba “vanas” eKoolis oli see üks olulisemaid aruandeid.}}
* [[Puudumiste aruanne]] - klassi puudumiste kokkuvõte klassijuhataja poolt määratud ajavahemikus
+
* [[Murelaste aruanne]] - õpilased, kelle jooksvad hinded ja arvukad puudumsied ennustavad probleemide teket
+
* [[Hinnetelehed]] - eKooli mitte kasutavate vanemate tarvis välja trükitav jooksvate hinnete ja märkuste aruanne
+
  
Veerandit või aastat kokku võtvad aruanded:
+
* kuvab vaikimisi kogu õppeaasta puudumised klasside kaupa ja kogu kooli puudumiste summa jagatuna puudumiste ja hilinemiste liikude kaupa.
 +
* Klassi nimetusel vajutades avaneb klassi õpilaste puudumiste kokkuvõte
 +
* saab muuta näidatavat perioodi või valid ajavahemiku mille puudumisi näidatakse (alates.... kuni....)
  
* [[Perioodihinnete aruanne]]
+
===Päeva puudujad ===
* [[Tunnistuse aruanne]]
+
* [[Puudulike aruanne]]
+
* [[Õppeedukuse aruanne]] - õpilasraamatu sarnane koondhinnete tabel õpilaste kaupa
+
* Õpilaste andmed
+
* [[Puudumiste päeviku aruanne]]
+
  
 +
näitab kõiki kooli tänaseid puudujaid. Iga puuduja kohta kuvatakse tema vanemate kontaktid ja millistest ainetundidest puudumine on märgitud. Uus aruanne, mis on aluseks näiteks kodudesse helistamisel või hiljem ka sms teadete saatmisel.
 +
* saab muuta näidatavat päeva ja teha valiku klasside kaupa.
 +
* kuvatakse lapse nimi ja klass; tema vanemate nimed ja kontakttelefon, e-post; puudutud tunnid - tunni järjenumber ja aine.
  
'''Koolijuhi aruanded''' eKoolis on:
+
===Hinnete statistika ===
 +
[[image: j33.png|600x600px|right]]
 +
kaua oodatud aruanne hinnete statistilise kokkuvõttega. Avaneb praeguse õppeaasta õppekavade järgi kokkuvõte hinnete keskmise, ning erinevate kasutataud hinnete arvukusega.
 +
* vaheta aruande kohal olevast filtrist perioodi, mille kohta aruanne koostatakse ja/või hindetüüpi: kõik hinded, kokkuvõtvad, jooksvad hinded
 +
* vajuta õppekaval, et saada selle õppekava kursuste (päevikute) hinnete statistilist analüüsi.
 +
** vajuta kursusel, et saada seda kursust õpetavate õpetajate hinnete statistika
 +
* vali <Klassid: kõik> et saada klasside hinnete statsitikat;
 +
** vajuta klassi numbril, et saada klassi õpilaste hinnete statsitikat
 +
* vajuta <Ained: kõik> et saada koolis õpetatavate ainete kokkuvõtet perioodis või õppeaastas
 +
**vajuta aine nimetusel, et saada seda ainet õpetavate õpetajate kokkuvõtet hinnetest selles aines.
  
Operatiivsed, hetkeseisu kajastavad aruanded:  
+
===Õpilaste andmed ===
 +
[[image: j34.png|500px|right]]
  
* [[Puudumiste aruanne]] - klasside kaupa puudumiste kokkuvõte koolijuhi poolt määratud ajavahemikus
 
* [[Murelaste aruanne]] - klasside kaupa õpilased, kelle jooksvad hinded ja arvukad puudumsied ennustavad probleemide teket
 
* [[Hinnetelehed]] - eKooli mitte kasutavate vanemate tarvis välja trükitav jooksvate hinnete ja märkuste aruanne
 
  
Veerandit või aastat kokku võtvad aruanded:
 
  
* [[Klassi ainete loetelu]]
+
Klassi õpilaste ja nende vanemate kontaktandmed ja andmed õppekava kohta, millel õpilased õpivad.
* [[Perioodihinnete aruanne]]
+
* [[Tunnistuse aruanne]]
+
* [[Puudulike aruanne]]
+
* [[Õppeedukuse aruanne]] - õpilasraamatu sarnane koondhinnete tabel õpilaste kaupa
+
* [[Õpetaja koormuse aruanne]]
+
* [[Päeviku trükiaruanne]]
+
  
'''eKooli administraatori''' kasutada on järgmised aruanded:
+
=== eKooli kasutamise aktiivsus ===
  
Operatiivsed, hetkeseisu kajastavad aruanded:
+
[[image: h34.png|500x500px|right]]
 
+
Aruandes saad ülevaate oma kooli õpilaste ja õpetajate aktiivsusest eKooli kasutades. Klassil vajutades avaneb klassi õpilaste eKooli kasutamise logi ning lapsevanemate tegutsemine on näidatud õpilaste real. Õpetajate aktiivsus näidatakse eraldi.
* eKooli tänase kasutamise statistika - [[aktiivsed kasutajad]]
+
* [[Murelaste aruanne]] - õpilased, kelle jooksvad hinded ja arvukad puudumised ennustavad probleemide teket
+
 
+
Veerandit või aastat kokku võtvad aruanded:
+
 
+
* [[Perioodihinnete aruanne]]
+
* [[Puudulike aruanne]]
+
* [[Õppeedukuse aruanne]] - õpilasraamatu sarnane koondhinnete tabel õpilaste kaupa
+
* [[Õpinguraamatu aruanne]]
+
* Õpilaste andmed
+
* [[Klassi ainete loetelu]]
+
* [[Puudumiste päeviku aruanne]]
+
* [[Päeviku trükiaruanne]]
+

Revision as of 17:33, 12 September 2010


NB! Aruannete kaudu saad analüüsida eelmistel aastatel tehtud tööd ning õpilaste tulemusi; näha tegemata ülesannete analüüsi ja individuaalsete ülesannete täitmist; koostada demograafilisi kokkuvõtteid; teha kokkuvõtteid koolis tehtud töö kohta ja koostada vajalikke dokumente.
H33.png
 1. vali <Aruanded>
 2. vajuta vajaliku aruande nimetusel
 3. Aruanne vaikimisi avavalikutega kuvatakse ekraanile. Edasiseks täpsustamiseks või aruande vaate muutmiseks kasuta aruande kohal olevaid valikuid.

Puudumiste aruanne

NB! Koondab ajavahemikus juhtunud puudumised ja annab koolijuhile selge ülevaate õpilaste korralikkusest; klassijuhataja näeb ainult oma klassi puudumiste kokkuvõtet. Juba “vanas” eKoolis oli see üks olulisemaid aruandeid.
 • kuvab vaikimisi kogu õppeaasta puudumised klasside kaupa ja kogu kooli puudumiste summa jagatuna puudumiste ja hilinemiste liikude kaupa.
 • Klassi nimetusel vajutades avaneb klassi õpilaste puudumiste kokkuvõte
 • saab muuta näidatavat perioodi või valid ajavahemiku mille puudumisi näidatakse (alates.... kuni....)

Päeva puudujad

näitab kõiki kooli tänaseid puudujaid. Iga puuduja kohta kuvatakse tema vanemate kontaktid ja millistest ainetundidest puudumine on märgitud. Uus aruanne, mis on aluseks näiteks kodudesse helistamisel või hiljem ka sms teadete saatmisel.

 • saab muuta näidatavat päeva ja teha valiku klasside kaupa.
 • kuvatakse lapse nimi ja klass; tema vanemate nimed ja kontakttelefon, e-post; puudutud tunnid - tunni järjenumber ja aine.

Hinnete statistika

J33.png

kaua oodatud aruanne hinnete statistilise kokkuvõttega. Avaneb praeguse õppeaasta õppekavade järgi kokkuvõte hinnete keskmise, ning erinevate kasutataud hinnete arvukusega.

 • vaheta aruande kohal olevast filtrist perioodi, mille kohta aruanne koostatakse ja/või hindetüüpi: kõik hinded, kokkuvõtvad, jooksvad hinded
 • vajuta õppekaval, et saada selle õppekava kursuste (päevikute) hinnete statistilist analüüsi.
  • vajuta kursusel, et saada seda kursust õpetavate õpetajate hinnete statistika
 • vali <Klassid: kõik> et saada klasside hinnete statsitikat;
  • vajuta klassi numbril, et saada klassi õpilaste hinnete statsitikat
 • vajuta <Ained: kõik> et saada koolis õpetatavate ainete kokkuvõtet perioodis või õppeaastas
  • vajuta aine nimetusel, et saada seda ainet õpetavate õpetajate kokkuvõtet hinnetest selles aines.

Õpilaste andmed

J34.png


Klassi õpilaste ja nende vanemate kontaktandmed ja andmed õppekava kohta, millel õpilased õpivad.

eKooli kasutamise aktiivsus

H34.png

Aruandes saad ülevaate oma kooli õpilaste ja õpetajate aktiivsusest eKooli kasutades. Klassil vajutades avaneb klassi õpilaste eKooli kasutamise logi ning lapsevanemate tegutsemine on näidatud õpilaste real. Õpetajate aktiivsus näidatakse eraldi.