Difference between revisions of "Aruanded"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
 
(19 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[kategooria: eesti]]
+
[[category: eKool3.0]]
[[kategooria: kasutajale]]
+
[[kategooria: koolile]]
+
  
{{panetahele|sisu=Aruannete lugemiseks peab sinu arvutis olema installeeritud Acrobat Reader, sest päeviku aruandeid luuakse .pdf formaadi failidena. Ka peab Sinu brauseris olema lubatud pdf failide avamine raldi aknas. Probleemide korral pöördu oma kooli arvuteid haldava töötaja poole!}}
+
{{panetahele|sisu= Aruannete kaudu saad analüüsida koolis tehtud tööd ning õpilaste tulemusi; koostada  kokkuvõtteid; teha kokkuvõtteid ja koostada vajalikke dokumente.}}
  
Õpetajal on õigus eKoolis koostada
+
{{panetahele|sisu= Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.}}
[[Päeviku aruanne]]t ja oma [[Õpetaja koormuse aruanne]]t. Päeviku aruanne võimaldab õpetajal trükkida päevikulehti ning tunnikirjelduste aruannet, õpetaja koormuse aruanne pidada arvestust enda antud tundide kohta.
+
[[image: h437.png|600px|right]]
  
'''Klassijuhataja aruanded''' eKoolis on:
+
1. vali <Aruanded>. Aruanded on grupeeritud.
  
Operatiivsed, hetkeseisu kajastavad aruanded:
+
2. vajuta vajaliku aruande grupi nimetusel
  
* Hinnetelehe vaatamise aruanne - [[aktiivsed vanemad]]
+
* [[Puudumised]]: puudumiste aruanne; puudumised liigiti; päeva puudujad; [[põhjuseta puudumised]] ehk suur-puudujad
* [[Puudumiste aruanne]] - klassi puudumiste kokkuvõte klassijuhataja poolt määratud ajavahemikus
+
* [[Hinded]]: (jooksvad hinded) hinnete statistika, hinnetelehed, murelapsed
* [[Murelaste aruanne]] - õpilased, kelle jooksvad hinded ja arvukad puudumsied ennustavad probleemide teket
+
* Kokkuvõtvad hinded: [[tunnistused]] ja tunnistus 2; [[õppeedukuse aruanne]], [[kokkuvõtvate hinnete tabel]], [[puudulike hinnete aruanne]]; [[klassi kokkuvõte]]; [[õpimapp]]
* [[Hinnetelehed]] - eKooli mitte kasutavate vanemate tarvis välja trükitav jooksvate hinnete ja märkuste aruanne
+
* Arenguvestlus:  arenguvestluste aruanne, küsimuste aruanne, meeldetuletused (näha ainult neis koolides, kus arenguvestluste moodul on avatud)
 +
* Sündmused: märkuste aruanne; õppenõukogu otsuste aruanne
 +
* [[Õpilased ja lapsevanemad]]: õpilaste andmed, kasutusaktiivsus; klassi siltide aruanne
 +
* [[Õpetaja töö]]: õpetaja koormus, tunnikirjeldused, lukustatud päevikud,  õppetegevus päevikute kaupa
 +
* Arhiiv: vanade päevikute aruanded (päeviku ruudustik, tunnikirjeldused ja kodused ülesanded) html tabelitena ning õpilase hinded aastate kaupa.
 +
* Kooli õppekavad: [[õppekava aruanne]]
 +
* Sisseastumine: vastuvõtu aruanne
 +
* eksport ja import: kokkuvõtvate hinnete eksport
  
Veerandit või aastat kokku võtvad aruanded:
+
3. Aruanne vaikimisi avavalikutega kuvatakse ekraanile. Edasiseks täpsustamiseks või aruande vaate muutmiseks kasuta aruande kohal olevaid valikuid.
  
* [[Perioodihinnete aruanne]]
+
=== Aruanded ja õppeaastate vahetus ===
* [[Tunnistuse aruanne]]
+
* [[Puudulike aruanne]]
+
* [[Õppeedukuse aruanne]] - õpilasraamatu sarnane koondhinnete tabel õpilaste kaupa
+
* [[Õpilaste andmed]]
+
* [[Puudumiste päeviku aruanne]]
+
  
 +
'''Õppeaastast sõltumatud aruanded:'''
 +
* [[Õpilased ja lapsevanemad]]: kasutusaktiivsus; klassi siltide aruanne
 +
* Kooli õppekavad: [[õppekava aruanne]]
 +
* Arenguvestlus:  küsimuste aruanne,
  
'''Koolijuhi aruanded''' eKoolis on:
+
'''Ainult käesoleva õppeaasta andmed:'''
 +
* [[Puudumised]]: puudumiste aruanne; puudumised liigiti; päeva puudujad; [[põhjuseta puudumised]] ehk suur-puudujad
 +
* [[Hinded]]: (jooksvad hinded) hinnete statistika, murelapsed
 +
* Kokkuvõtvad hinded: [[puudulike hinnete aruanne]]; [[klassi kokkuvõte]]
 +
* Sündmused: märkuste aruanne, õppenõukogu otsused
 +
* [[Õpilased ja lapsevanemad]]: õpilaste andmed
 +
* [[Õpetaja töö]]: õpetaja koormus, tunnikirjeldused, lukustatud päevikud, õppetegevus päevikute kaupa
 +
* Arenguvestlus:  arenguvestluste aruanne, meeldetuletused
 +
* Sisseastumine: vastuvõtu aruanne
  
Operatiivsed, hetkeseisu kajastavad aruanded:  
+
'''Arhiveerimata aastate andmeid sisaldavad aruanded:'''
 +
* [[Hinded]]: (jooksvad hinded) hinnetelehed
 +
* [[Õpetaja töö]]: tunnikirjeldused
 +
* eksport: kokkuvõtvate hinnete eksport
  
* [[Puudumiste aruanne]] - klasside kaupa puudumiste kokkuvõte koolijuhi poolt määratud ajavahemikus
+
'''lisaks ka arhiveeritud aastate andmeid sisaldavad aruanded:'''
* [[Murelaste aruanne]] - klasside kaupa õpilased, kelle jooksvad hinded ja arvukad puudumsied ennustavad probleemide teket
+
* Kokkuvõtvad hinded: [[tunnistused]] ja tunnistus 2; [[õppeedukuse aruanne]], [[kokkuvõtvate hinnete tabel]], [[õpimapp]]
* [[Hinnetelehed]] - eKooli mitte kasutavate vanemate tarvis välja trükitav jooksvate hinnete ja märkuste aruanne
+
* Arhiiv: vanade päevikute aruanded (päeviku ruudustik, tunnikirjeldused ja kodused ülesanded) html tabelitena ning õpilase hinded aastate kaupa.
  
Veerandit või aastat kokku võtvad aruanded:
+
== Aruannete trükkimine==
  
* [[Klassi ainete loetelu]]
+
Kuidas just tellitud aruanne printerist välja tuleb, oleneb iga kasutaja individuaalsetest seadetest. Olulisemad neist on aruande lehele paigutus (trüki orientatsioon) ja trükitavale lehele lisatavad päised / jalused.
* [[Perioodihinnete aruanne]]
+
* [[Tunnistuse aruanne]]
+
* [[Puudulike aruanne]]
+
* [[Õppeedukuse aruanne]] - õpilasraamatu sarnane koondhinnete tabel õpilaste kaupa
+
* [[Õpetaja koormuse aruanne]]
+
* [[Päeviku aruanne]]
+
  
'''eKooli administraatori''' kasutada on järgmised aruanded:
+
'''Mõned soovitused:'''
  
Operatiivsed, hetkeseisu kajastavad aruanded:
+
1. '''File''' menüü käsk '''Page Setup''' (Lehe trükiseaded) on Mozilla Firefox ja Internet Explorer veebilehitsejates see koht, kus saate muuta lehe orientatsiooni - püst või rõhtpaigutus (''portrait'' või ''landscape'').
 +
 +
2. Safari kasutajad leiavad orientatsiooni muutmise koha '''File''' menüü '''Print''' aknast.
  
* eKooli tänase kasutamise statistika - [[aktiivsed kasutajad]]
+
3. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Internet Exploreri '''File''' ja '''Page Setup''' aknast. Sealt leiate 6 valiku sektsioonist "''Headers and Footers''" mis kõik tuleks seada olekusse "-Empty-"
* [[Murelaste aruanne]] - õpilased, kelle jooksvad hinded ja arvukad puudumsied ennustavad probleemide teket
+
  
Veerandit või aastat kokku võtvad aruanded:
+
4. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Mozilla Firefox ja Safari brauseri '''File''' ja '''Print''' aknast.
 
+
** Safaril tuleks leida ja lisada linnuke küsimuse "''Print headers and footers''" ette;
* [[Perioodihinnete aruanne]]
+
** Mozilla annab 6 valikut "''Page headers''" ja "''Page footers''" jaoks, mis kõik tuleks seada olekusse "--blank--"
* [[Puudulike aruanne]]
+
* [[Õppeedukuse aruanne]] - õpilasraamatu sarnane koondhinnete tabel õpilaste kaupa
+
* [[Õpinguraamatu aruanne]]
+
* [[Õpilaste andmed]]
+
* [[Klassi ainete loetelu]]
+
* [[Puudumiste päeviku aruanne]]
+
* [[Päeviku aruanne]]
+

Latest revision as of 08:13, 5 August 2013


NB! Aruannete kaudu saad analüüsida koolis tehtud tööd ning õpilaste tulemusi; koostada kokkuvõtteid; teha kokkuvõtteid ja koostada vajalikke dokumente.
NB! Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.
H437.png

1. vali <Aruanded>. Aruanded on grupeeritud.

2. vajuta vajaliku aruande grupi nimetusel

3. Aruanne vaikimisi avavalikutega kuvatakse ekraanile. Edasiseks täpsustamiseks või aruande vaate muutmiseks kasuta aruande kohal olevaid valikuid.

Aruanded ja õppeaastate vahetus

Õppeaastast sõltumatud aruanded:

Ainult käesoleva õppeaasta andmed:

Arhiveerimata aastate andmeid sisaldavad aruanded:

  • Hinded: (jooksvad hinded) hinnetelehed
  • Õpetaja töö: tunnikirjeldused
  • eksport: kokkuvõtvate hinnete eksport

lisaks ka arhiveeritud aastate andmeid sisaldavad aruanded:

Aruannete trükkimine

Kuidas just tellitud aruanne printerist välja tuleb, oleneb iga kasutaja individuaalsetest seadetest. Olulisemad neist on aruande lehele paigutus (trüki orientatsioon) ja trükitavale lehele lisatavad päised / jalused.

Mõned soovitused:

1. File menüü käsk Page Setup (Lehe trükiseaded) on Mozilla Firefox ja Internet Explorer veebilehitsejates see koht, kus saate muuta lehe orientatsiooni - püst või rõhtpaigutus (portrait või landscape).

2. Safari kasutajad leiavad orientatsiooni muutmise koha File menüü Print aknast.

3. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Internet Exploreri File ja Page Setup aknast. Sealt leiate 6 valiku sektsioonist "Headers and Footers" mis kõik tuleks seada olekusse "-Empty-"

4. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Mozilla Firefox ja Safari brauseri File ja Print aknast.

    • Safaril tuleks leida ja lisada linnuke küsimuse "Print headers and footers" ette;
    • Mozilla annab 6 valikut "Page headers" ja "Page footers" jaoks, mis kõik tuleks seada olekusse "--blank--"