Difference between revisions of "Aruanded"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
 
(11 intermediate revisions by one user not shown)
Line 1: Line 1:
 
[[category: eKool3.0]]
 
[[category: eKool3.0]]
  
 +
{{panetahele|sisu= Aruannete kaudu saad analüüsida koolis tehtud tööd ning õpilaste tulemusi; koostada  kokkuvõtteid; teha kokkuvõtteid ja koostada vajalikke dokumente.}}
  
{{panetahele|sisu= Aruannete kaudu saad analüüsida eelmistel aastatel tehtud tööd ning õpilaste tulemusi; näha tegemata ülesannete analüüsi ja individuaalsete ülesannete täitmist; koostada demograafilisi kokkuvõtteid; teha kokkuvõtteid koolis tehtud töö kohta ja koostada vajalikke dokumente.}}
+
{{panetahele|sisu= Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.}}
 +
[[image: h437.png|600px|right]]
  
[[image: h33.png|600x600px|right]]
+
1. vali <Aruanded>. Aruanded on grupeeritud.
  
# vali <Aruanded>
+
2. vajuta vajaliku aruande grupi nimetusel
# vajuta vajaliku aruande nimetusel
+
# Aruanne vaikimisi avavalikutega kuvatakse ekraanile. Edasiseks täpsustamiseks või aruande vaate muutmiseks kasuta aruande kohal olevaid valikuid.
+
  
===Puudumiste aruanne ===
+
* [[Puudumised]]: puudumiste aruanne; puudumised liigiti; päeva puudujad; [[põhjuseta puudumised]] ehk suur-puudujad
 +
* [[Hinded]]: (jooksvad hinded) hinnete statistika, hinnetelehed, murelapsed
 +
* Kokkuvõtvad hinded: [[tunnistused]] ja tunnistus 2; [[õppeedukuse aruanne]], [[kokkuvõtvate hinnete tabel]], [[puudulike hinnete aruanne]]; [[klassi kokkuvõte]]; [[õpimapp]]
 +
* Arenguvestlus:  arenguvestluste aruanne, küsimuste aruanne, meeldetuletused (näha ainult neis koolides, kus arenguvestluste moodul on avatud)
 +
* Sündmused: märkuste aruanne; õppenõukogu otsuste aruanne
 +
* [[Õpilased ja lapsevanemad]]: õpilaste andmed, kasutusaktiivsus; klassi siltide aruanne
 +
* [[Õpetaja töö]]: õpetaja koormus, tunnikirjeldused, lukustatud päevikud,  õppetegevus päevikute kaupa
 +
* Arhiiv: vanade päevikute aruanded (päeviku ruudustik, tunnikirjeldused ja kodused ülesanded) html tabelitena ning õpilase hinded aastate kaupa.
 +
* Kooli õppekavad: [[õppekava aruanne]]
 +
* Sisseastumine: vastuvõtu aruanne
 +
* eksport ja import: kokkuvõtvate hinnete eksport
  
{{panetahele|sisu= Koondab ajavahemikus juhtunud puudumised ja annab koolijuhile selge ülevaate õpilaste korralikkusest; klassijuhataja näeb ainult oma klassi puudumiste kokkuvõtet. Juba “vanas” eKoolis oli see üks olulisemaid aruandeid.}}
+
3. Aruanne vaikimisi avavalikutega kuvatakse ekraanile. Edasiseks täpsustamiseks või aruande vaate muutmiseks kasuta aruande kohal olevaid valikuid.
  
* kuvab vaikimisi kogu õppeaasta puudumised klasside kaupa ja kogu kooli puudumiste summa jagatuna puudumiste ja hilinemiste liikude kaupa.
+
=== Aruanded ja õppeaastate vahetus ===
* Klassi nimetusel vajutades avaneb klassi õpilaste puudumiste kokkuvõte
+
* saab muuta näidatavat perioodi või valid ajavahemiku mille puudumisi näidatakse (alates.... kuni....)
+
  
===Päeva puudujad ===
+
'''Õppeaastast sõltumatud aruanded:'''
 +
* [[Õpilased ja lapsevanemad]]: kasutusaktiivsus; klassi siltide aruanne
 +
* Kooli õppekavad: [[õppekava aruanne]]
 +
* Arenguvestlus:  küsimuste aruanne,
  
näitab kõiki kooli tänaseid puudujaid. Iga puuduja kohta kuvatakse tema vanemate kontaktid ja millistest ainetundidest puudumine on märgitud. Uus aruanne, mis on aluseks näiteks kodudesse helistamisel või hiljem ka sms teadete saatmisel.
+
'''Ainult käesoleva õppeaasta andmed:'''
* saab muuta näidatavat päeva ja teha valiku klasside kaupa.
+
* [[Puudumised]]: puudumiste aruanne; puudumised liigiti; päeva puudujad; [[põhjuseta puudumised]] ehk suur-puudujad
* kuvatakse lapse nimi ja klass; tema vanemate nimed ja kontakttelefon, e-post; puudutud tunnid - tunni järjenumber ja aine.
+
* [[Hinded]]: (jooksvad hinded) hinnete statistika, murelapsed
 +
* Kokkuvõtvad hinded: [[puudulike hinnete aruanne]]; [[klassi kokkuvõte]]
 +
* Sündmused: märkuste aruanne, õppenõukogu otsused
 +
* [[Õpilased ja lapsevanemad]]: õpilaste andmed
 +
* [[Õpetaja töö]]: õpetaja koormus, tunnikirjeldused, lukustatud päevikud, õppetegevus päevikute kaupa
 +
* Arenguvestlus:  arenguvestluste aruanne, meeldetuletused
 +
* Sisseastumine: vastuvõtu aruanne
  
===Hinnete statistika ===
+
'''Arhiveerimata aastate andmeid sisaldavad aruanded:'''
[[image: j33.png|600x600px|right]]
+
* [[Hinded]]: (jooksvad hinded) hinnetelehed
kaua oodatud aruanne hinnete statistilise kokkuvõttega. Avaneb praeguse õppeaasta õppekavade järgi kokkuvõte hinnete keskmise, ning erinevate kasutataud hinnete arvukusega.
+
* [[Õpetaja töö]]: tunnikirjeldused
* vaheta aruande kohal olevast filtrist perioodi, mille kohta aruanne koostatakse ja/või hindetüüpi: kõik hinded, kokkuvõtvad, jooksvad hinded
+
* eksport: kokkuvõtvate hinnete eksport
* vajuta õppekaval, et saada selle õppekava kursuste (päevikute) hinnete statistilist analüüsi.
+
** vajuta kursusel, et saada seda kursust õpetavate õpetajate hinnete statistika
+
* vali <Klassid: kõik> et saada klasside hinnete statsitikat;
+
** vajuta klassi numbril, et saada klassi õpilaste hinnete statsitikat
+
* vajuta <Ained: kõik> et saada koolis õpetatavate ainete kokkuvõtet perioodis või õppeaastas
+
**vajuta aine nimetusel, et saada seda ainet õpetavate õpetajate kokkuvõtet hinnetest selles aines.
+
  
===Õpilaste andmed ===
+
'''lisaks ka arhiveeritud aastate andmeid sisaldavad aruanded:'''
[[image: j34.png|500px|right]]
+
* Kokkuvõtvad hinded: [[tunnistused]] ja tunnistus 2; [[õppeedukuse aruanne]], [[kokkuvõtvate hinnete tabel]], [[õpimapp]]
 +
* Arhiiv: vanade päevikute aruanded (päeviku ruudustik, tunnikirjeldused ja kodused ülesanded) html tabelitena ning õpilase hinded aastate kaupa.
  
 +
== Aruannete trükkimine==
  
 +
Kuidas just tellitud aruanne printerist välja tuleb, oleneb iga kasutaja individuaalsetest seadetest. Olulisemad neist on aruande lehele paigutus (trüki orientatsioon) ja trükitavale lehele lisatavad päised / jalused.
  
Klassi õpilaste ja nende vanemate kontaktandmed ja andmed õppekava kohta, millel õpilased õpivad.
+
'''Mõned soovitused:'''
  
=== eKooli kasutamise aktiivsus ===
+
1. '''File''' menüü käsk '''Page Setup''' (Lehe trükiseaded) on Mozilla Firefox ja Internet Explorer veebilehitsejates see koht, kus saate muuta lehe orientatsiooni - püst või rõhtpaigutus (''portrait'' või ''landscape'').
 +
 +
2. Safari kasutajad leiavad orientatsiooni muutmise koha '''File''' menüü '''Print''' aknast.
  
[[image: h34.png|500x500px|right]]
+
3. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Internet Exploreri '''File''' ja '''Page Setup''' aknast. Sealt leiate 6 valiku sektsioonist "''Headers and Footers''" mis kõik tuleks seada olekusse "-Empty-"
Aruandes saad ülevaate oma kooli õpilaste ja õpetajate aktiivsusest eKooli kasutades. Klassil vajutades avaneb klassi õpilaste eKooli kasutamise logi ning lapsevanemate tegutsemine on näidatud õpilaste real. Õpetajate aktiivsus näidatakse eraldi.
+
  
 
+
4. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Mozilla Firefox ja Safari brauseri '''File''' ja '''Print''' aknast.  
 
+
** Safaril tuleks leida ja lisada linnuke küsimuse "''Print headers and footers''" ette;
== Hinneteleht ==
+
** Mozilla annab 6 valikut "''Page headers''" ja "''Page footers''" jaoks, mis kõik tuleks seada olekusse "--blank--"
Hinneteleht on igapäevase õppetöö tulemuste jälgimise kõige olulisem töövahend. Vali klass ja vali õpilane kelle hindeid näha tahad. Või vali <Kõik> kui soovid terve klassi tulemustest ülevaadet saada. Iga päeviku jaoks on rida hinnetega, eraldi on välja toodud kokkuvõtvad hinded (aasta või kursuse hinded, veerandihinded).  
+
 
+
Märkuste lisamine hinnetelehele on plaanis. Hinnetelehti saab välja trükkida veebilehitseja Print käsuga nagu allpool selgitatud.
+
 
+
[[image: jh35.png|400px|left]]
+

Latest revision as of 08:13, 5 August 2013


NB! Aruannete kaudu saad analüüsida koolis tehtud tööd ning õpilaste tulemusi; koostada kokkuvõtteid; teha kokkuvõtteid ja koostada vajalikke dokumente.
NB! Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.
H437.png

1. vali <Aruanded>. Aruanded on grupeeritud.

2. vajuta vajaliku aruande grupi nimetusel

3. Aruanne vaikimisi avavalikutega kuvatakse ekraanile. Edasiseks täpsustamiseks või aruande vaate muutmiseks kasuta aruande kohal olevaid valikuid.

Aruanded ja õppeaastate vahetus

Õppeaastast sõltumatud aruanded:

Ainult käesoleva õppeaasta andmed:

Arhiveerimata aastate andmeid sisaldavad aruanded:

  • Hinded: (jooksvad hinded) hinnetelehed
  • Õpetaja töö: tunnikirjeldused
  • eksport: kokkuvõtvate hinnete eksport

lisaks ka arhiveeritud aastate andmeid sisaldavad aruanded:

Aruannete trükkimine

Kuidas just tellitud aruanne printerist välja tuleb, oleneb iga kasutaja individuaalsetest seadetest. Olulisemad neist on aruande lehele paigutus (trüki orientatsioon) ja trükitavale lehele lisatavad päised / jalused.

Mõned soovitused:

1. File menüü käsk Page Setup (Lehe trükiseaded) on Mozilla Firefox ja Internet Explorer veebilehitsejates see koht, kus saate muuta lehe orientatsiooni - püst või rõhtpaigutus (portrait või landscape).

2. Safari kasutajad leiavad orientatsiooni muutmise koha File menüü Print aknast.

3. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Internet Exploreri File ja Page Setup aknast. Sealt leiate 6 valiku sektsioonist "Headers and Footers" mis kõik tuleks seada olekusse "-Empty-"

4. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Mozilla Firefox ja Safari brauseri File ja Print aknast.

    • Safaril tuleks leida ja lisada linnuke küsimuse "Print headers and footers" ette;
    • Mozilla annab 6 valikut "Page headers" ja "Page footers" jaoks, mis kõik tuleks seada olekusse "--blank--"