Arhiivis olevate päevikute vaatamine

From eKool wiki
Revision as of 15:57, 13 January 2014 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Arhiivis olevate päevikute vaatamine

Arhiivis olevate päevikute vaatamise õigused:

  • koolijuht näeb kogu kooli päevikuid
  • õpetajad näevad oma kasutajaga seotud ehk siis ise-enda eelmiste aastate päevikuid.
NB! Lukustamine ei ole võrdne arhiveerimisega. Lukustatud päevikuid näeb õpetaja endiselt õppekava jaotusest kooli lehelt ainekaardi alumises osas.
Arhiiv37.png
Arhiiv38.png
Arhiiv39.png

Arhiivis olevat päevikut saab otsida valides aasta ja sisestades otsisõna. Otsisõna püütakse leida:

  • päevikute nimetusest
  • päevikutega seotud ainekaaartide nimetustest
  • õpetaja nimedest
  • õppekavade nimetustest

Saab sisestada mitu otsisõna, nende vahele lisada kas tühik või &.

Näiteks otsing "Matemaatika Kask" leiab kõik valitud õppeaasta õpetaja Kase matemaatika päevikud; "Matemaatika" kõik valitud aasta matemaatika päevikud; "LÕK" kõik lihtsustatud õppekava päevikud selles aastas; "Kask" kõik õpetaja Kase päevikud...

Otsiõna tühjaks jätmine ja lihtsalt <Näita> vajutamine aga toob ekraanile loetelu kõigist valitud õppeaasat päevikutest.

Iga päeviku kohta on koostatud kolm aruannet: päeviku tabelina; tunnikirjeldused (ja kontrolltööd); kodused ülesanded. Aruanded on HTML-failivormingus ja avatakse veebilehitseja poolt uues aknas.

Päevik tabelina sisaldab "päeviku vasakut poolt". Pane tähele, et igale hindele liikudes näed mis oli sel aastal hinde väärtus, nimetus ja kas tegu on parandatud hindega. Puudumiste märkidel näed märgi selgitust.

Kui hindele oli lisatud kommentaar, siis näed seda lingina - hindel vajutades kommentaar avatakse.

Hinnete muutmine arhiivis

Arhiivi kantud aastate kokkuvõtvate hinnete muutmine toimub endiselt Lõpupäevikus.

  • ainete lõpuhinded saadud mistahes aastal, aga SELLES õppekavas on tabeli vaates näidatud. Muutmine käib lõpuhinnete veerust nagu ka tavalises päevikus - klikk hindel, avaneb detailvaade ja saab valida tegevuseks "Muuda" ning hinde ära muuta. Samast menüüst avaneb "Kustuta" mis siis kustutab liigse lõpuhinde. Mutmise eeldus on, et kasutajal on selles lõpupäevikus hinde lisamise õigus, ta on selle aine lõpupäeviku õpetajate hulgas.
  • aines saadud kokkuvõtvaid hindeid saab muuta koolijuhi rollis kasutaja; avab õpilase nimel vajutades lõpupäevikust õpilase kaardi ja seal hinde taga "Muuda".
NB! Kokkuvõtvate hinnete muutmine on võimalik ainult kas vanast eKoolist üle toodud või siis arhiveeritud aasta hinnetele. Arhiveerimata, lukustatud eelmise või käesoleva õppeaasta päevikud tuleb lukust lahti keerata ning õpetaja saab seal hinde ära muuta.


NB! Hindeid arhiivi päevikule lisada ei saa.


Arhiivi andmete kokku pakkimine säilitamiseks

Jaanuaris 2013 lõpetati arhiveeritud päevikute üle toomine eKooli eelmisest versioonist uude. Kõigi "vanas" andmebaasis olnud aastate ja päevikute kohta koostati kolm html faili: ruudustik (õpilased, hinded, kuupäevad), tunnikirjeldused ja kodused tööd. Ümber kirjutati mitte ainult 2007/8 ja 2008/9 õppeaasta päevikud (s.o. 5 aasta päevikud arhiivis nagu seadus nõuab) vaid kõik päevikud - alates 2002/03 õppeaastast.


Kool saab koostada oma, eKoolist väljaspool asuva arhiivi - Aruanded > Import / Eksport > Arhiveeritud päevikute pakkimine. Kõik valitud aasta päevikute kolm html faili pakitakse ühte zip faili, mille saab hoiustada nagu kooli dokumendihalduse ja arhiivi reeglid seda nõuavad.