Arenguvestluse koolituseks

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Arenguvestluste mooduli valmimist toetas Euroopa Liit
Kaksiklogo.png


I Minimaalses mahus kasutus

on sobilik nende koolide jaoks, kes kõhklevad vestluse arvutis läbi viimise otstarbekuses.

 1. koostatakse "mini - küsimustik" kuhu lisatakse väga vähe küsimusi (nt. 1-2 küsimust arenguvestluse arvutis pidamise kohta; selle kohta, kuidas laps end koolis tunneb vms).
 2. õpetajad koolitatakse kasutama broneerimissüsteemi:
  1. klassi vestluse avamine (saab teha läbi nende endi eKooli keskkonnas)
  2. vabade aegade lisamine vestluse läbi viimiseks
  3. õpilaste vestlusele kutsumine
  4. broneeringute kustutamine, lisamine
 3. vestluse protokolli täitmine:
  1. osalejate registreerimine
  2. paarile küsimusele vastamine
  3. eesmärkide sisestamine
  4. protokolli kinnitamine
 4. vestluse aruanded

Sarnase minimahus arenguvestluse mooduli kasutamisega saavutab kool:

 • õpetajate tutvumise mooduliga
 • ülevaate arenguvestluste läbi viimisest klassides juhtkonnale
 • mooduli laiemal rakendamisel järgmistel aastatel on olemas laste eesmärgid mida eelmistel vestlustel seati.

Miinused: ei teki küsimuste vastuste statistikat ja analüüsi tegemine nihkub aasta hilisemaks.

II Täielikus mahus kasutus

nende koolide jaoks, kes alustavad vestluse arvutis läbi viimist kogu pakutava funktsionaalsuse kasutamisega.

 1. lisatakse kooli jaoks vajalikud märksõnad ja küsimused näidis-küsimustike järgi ning lisatakse kooli poolt koostatud küsimused.
 2. koostatakse küsimustikud - kas kooliosade kaupa, kogu koolile, just nii nagu kool seda soovib.
 3. õpetajad koolitatakse kasutama arenguvestlusi:
  1. klassi vestluse avamine (saab harjutada nende endi eKooli keskkonnas)
  2. vabade aegade lisamine vestluse läbi viimiseks (oma eKooli kasutaja jaoks)
  3. õpilaste vestlusele kutsumine, kas kogu klassi või mõne õpilase jaoks
  4. broneeringute kustutamine, lisamine on hea läbi teha demo-keskkonda kasutades
 4. vestluse protokolli täitmine demo-keskkonnas:
  1. osalejate registreerimine
  2. küsimustele vastamine
  3. eesmärkide sisestamine
  4. protokolli kinnitamine
 5. vestluse aruanded saab läbi vaadata ka demo-keskkonnas.

Vajalikud kasutajad piloot-koolide jaoks lisab ja haldab eKool. Demo-koolis kasutatakse projekti käigus koostatud näidisküsimustikke. Koolituse käigus saab koos õpetajatega mõelda, kuivõrd need sobivad iga kooli keskkonda ja teha seejärel valiku oma kooli küsimuste kohta.

III Segasüsteem

Kui koolis on õpetajaid, kes sooviksid alustada arenguvestlustega täis-küsimustikega ja kõhklevaid õpetajaid, saab rakendada mõlemat viisi paralleelselt. Osa klasse peab vestluse täieliku küsimustikuga, osa klasse aga kasutab broneerimist ja minimaalses mahus protokollide täitmist.

Sarnase lähenemise eeliseks on, et täismahus küsimustikku kasutavad õpetajad testivad selle sobivust oma kooli jaoks ja kõhklevamad õpetajad saavad lisa-aja uut moodi arenguvestlustega harjumiseks. Kindlasti julgustab kolleegide kogemus neid täismahus vestluste pidamisele.

Miinuseks on, et analüüs ja kokkuvõtted on poolikud, kooli juhtkond peab arvestama seda nende tõlgendamisel.


demokasutajad