Arenguvestluse aruanded

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Arenguvestluse aruanded leiad kooli ülejäänud aruannete lehelt.

Arenguvestluste kohta koostatakse 4 aruannet.


Klasside vestluste statistika

Klassijuhataja saab esimese arvulise ülevaate oma klassi vestlustest staatuste järgi (kinnitatud, broneeritud, kutsutud perede arv) oma klassi vestluste leheküljelt. Koolijuhile avaneb klasside kokkuvõte selles aruandes. Iga klassi nimetusel vajutades avatakse klassi nimekiri ja on võimalik kinnitatud protokolle lugeda. Ava1.png Ava2.png

Küsimustiku aruanne

Küsimustikesse kuuluvate küsimuste vastuste aruanne kas klasside kaupa või kogu koolist. Ava3.png


Meeldetuletuste aruanne

Arenguvestluste ajal seotakse õpilase poolt seatud eesmärkidega erinevaid tegevusi kas õpilasele, klassijuhatajale, lapsevanematele. Klassijuhatajal on võimalik neist saada ülevaadet nii ise-enda tegevuse planeerimiseks kui ka teiste osaliste tegevuste jälgimiseks. Ava4.png Ava5.png

Õpilase vestlused

Õpilase vastused erinevate aastate vestlustest.